วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+ชุมชนพัฒนาชุมชน

ตรวจรับแล้ว “ถนนซอยบางละมุง 29” หลังซ่อมแซมปรับปรุงของเดิมที่ชำรุด

ที่ซอยบางละมุง 29 ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทต.บางละมุง เข้าตรวจรับงานถนนบางละมุง 29 หลังมีการปรับปรุงพื้นผิวถนนแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ด้วยงบประมาณ 1,441,000 บาท เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ลักษณะ over ray แทนของเดิมที่เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ระยะทางยาวกว่า 690 เมตร

คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจวัดพื้นผิวถนนจนครบระยะทาง 690 เมตร โดยถนนเส้นดังกล่าวรับประกันความชำรุด ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2564-2 พฤศจิกายน 2566

ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง เปิดเผยว่า การพัฒนาพื้นที่และทางสาธารณะต่างๆ ขณะนี้ผู้บริหารทต.บางละมุงได้สำรวจและเร่งพัฒนาถนนสาธารณะต้องดี ไฟทางต้องสว่าง สำหรับถนนสายใดในพื้นที่ตำบลางละมุง ที่ตกสำรวจและชำรุดมาก สามารถประสานมาได้ที่ทีมผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา เขตรับผิดชอบ ผู้บริหารพร้อมเดินหน้าทำการแก้ไขต่อไป.