+ชุมชนสิ่งแวดล้อม

รองนายกฯ วอนผู้ค้าตลาดใหม่นาเกลือ อย่าทิ้งขยะเศษอาหารลงท่อ หลังพบไขมันอุดตัน ทำน้ำเอ่อท่วมตลาด

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาล สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา รถดูดสิ่งปฏิกูล รถฉีดน้ำ และอุปกรณ์ ทำความสะอาด ลงพื้นที่ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณตลาดใหม่นาเกลือ หลังทราบว่าท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำทำให้น้ำเอ่อล้นตลาด ทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดฝาท่อ พบไขมันจำนวนมากอุดตันปิดท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่ ต้องใช้รถดูดสิ่งปฏิกูล ดูดไขมันออกไปกำจัดอย่างถูกวิธี จนทำให้ท่อระบายน้ำสะอาดขึ้น

ปัญหาของท่อระบายน้ำในเมืองพัทยาหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณตลาดที่มีการจำหน่ายอาหารผู้ค้าที่มักเทน้ำทิ้งจากการประกอบอาหารหรือเศษอาหารทิ้งลงท่อโดยตรงไม่ผ่านถังดักไขมัน ทำให้เกิดการสะสมของไขมันจำนวนมากและไปขวางทางระบายน้ำ เมื่อฝนตกลงมาน้ำ จึงไหลลงท่อระบายน้ำไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนถนน

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า หลังจากได้รับแจ้งจากประธานชุมชนไปรษณีย์ เกี่ยวกับการระบายน้ำบริเวณตลาดใหม่นาเกลือท่อตัน ทำให้นำไม่สามารถระบายได้จนเอ่อล้นมาบนผิวถนนบริเวณตลาด หลังได้รับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา สำนักสิ่งแวดล้อม เข้ามาลอกท่อ ดูดไขมันบริเวณท่อระบายน้ำออกและล้างตลาด

รองนายกเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า อยากจะขอความร่วมมือผู้ค้าตลาดทุกคนอย่างทิ้งขยะและอาหารหรือเศษอาหารทิ้งลงท่อโดยตรงไม่ผ่านถังดักไขมัน เพราะจะทำให้ท่ออุดตันน้ำไม่สามารถระบายได้ ส่งผลกะรทบทั้งกับผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง อยากให้ผู้ค้าทุกคนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดตลาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ เศษอาหารก็ควรทิ้งในบ่อดักไขมันให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันน้ำท่วมผิวถนนต่อไป