+การศึกษาชุมชน

ทน.แหลมฉบัง-มทร.ตะวันออก-EN-TECH ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เปิดหลักสูตร Refinery Mechatronics

ที่ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตร Refinery Mechatronics ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (EN-TECH) โดยมี ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC HDC นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

ในการนี้ ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตร Refinery Mechatronics ประกอบด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง, ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช กิตติพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC HDC กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง สำหรับการศึกษา ที่ทางคณะกรรมการ EEC จะพัฒนาไปอีกขั้นสู่ระบบการสร้างอาชีพใหม่ โดยได้มีการพูดคุยกับนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ และนางจินดา ถนอมรอด ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างอาชีพให้กับลูกหลานชาวแหลมฉบัง โดยให้เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นตัวกลางในการเจรจากับทางฝั่งผู้ประกอบการในพื้นที่ว่าทางบริษัทต้องการบุคลากรที่จบมาหลักสูตรใด ในขณะที่ทางฝั่งวิทยาลัย ในพื้นที่ก็ต้องเปิดหลักสูตรที่ทางบริษัทต้องการ เพื่อให้ลูกหลานชาวแหลมฉบัง ได้ศึกษาเรียนรู้ และจบมามีงานทำ ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่น โดยถอดรูปแบบการพัฒนาโครงสร้างการศึกษาของสนามบินอู่ตะเภา มาใช้ในพื้นที่แหลมฉบัง ซึ่งปัจจุบันนี้ สนามบินอู่ตะเภา มีแรงงานที่จบการศึกษาตามหลักสูตรที่สนามบินต้องการ มากกว่า 80 % และที่สำคัญเป็นคนในพื้นที่ ได้ทำงานและใช้ชีวิตในพื้นที่ไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน.