พิลึก!สสจ.ชลบุรี ผุดไอเดียเปิดรพ.สนาม กลางชุมชน พ่อเมืองชล แนะไปทำความเข้าใจชาวบ้านโดยรอบก่อน

จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ห้องประชุมวิริยกิจจา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 สรุปได้ว่า จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงพิจารณาเตรียมแผนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ใจกลางเมืองชลบุรี บริเวณชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยจะใช้อาคารหอพักของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็นสถานที่กักตัวและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

สำหรับสถานที่แห่งนี้อยู่ใจกลางชุมชน แวดล้อมไปด้วยสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (โรงเรียนชลชาย) ที่มีจำนวนครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าสี่พันคน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ที่ต้องมีประชาชนเข้ามาติดต่อใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ทัณฑสถานหญิงชลบุรี บ้านพักธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ซึ่งห่างจากหอพักของศูนย์ฯ ไม่เกิน 4 เมตร จำนวน 3 ชั้น พักอาศัย 12 ครัวเรือน รวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ อีก 20 ครัวเรือน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวนไม่ต่ำกว่า 70,000 คนพักอาศัยอยู่ โดยไม่ต้องจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนแต่อย่างใด เนื่องจากสาธารณสุขจังหวัด ขอให้มั่นใจในระบบการป้องกันโรคที่ได้มาตรฐานว่าเอาอยู่แน่นอน

แต่ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งและทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ก่อนมีการจัดตั้งศูนย์หรือ รพ.สนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ หากพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนก็ไม่สามารถจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้ ให้จัดหาพื้นที่สำรองในการจัดตั้ง รพ.สนาม ให้ห่างจากชุมชน.