กปภ.พัทยา ชี้ 5 อ่างเก็บน้พพื้นที่เมืองพัทยา เกือบเต็มทุกอ่าง คาดไร้ปัญหาน้ำขาด ใช้ยาวถึงกลางปีหน้า

นายชัยทัศน์ อี๊ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงปริมาณน้ำดิบในพื้นที่ 5 อ่างที่หล่อเลี้ยงเมืองพัทยาว่า ก่อนหน้านี้พบว่าปริมาณน้ำดิบที่มีอยู่ทั้งหมด 5 อ่าง มีปริมาณน้ำที่ต่ำ เกรงว่าอาจจะส่งผลต่อการใช้น้ำในพื้นที่ได้ ทางการประปาจึงได้มีการผันน้ำมาจากจังหวัดระยอง คือ จากพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ำประแส มายังอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ซึ่งก่อนหน้านี้ อ่างเก็บน้ำมาประชันมีปริมาณน้ำในอ่างที่ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยเต็มที่ ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยาจึงได้ดำเนินการวางท่อเพื่อลำเลียงน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และ อ่างเก็บน้ำประแส มาไว้ที่อ่างเก็บน้ำมาบประชัน โดยผันน้ำดิบมาอยู่ที่วันละ 20,000 ลบม. เป็นระยะเวลากว่า 1 ปีแล้ว เพื่อเป็นการสำรองน้ำต้นทุนไว้ให้เพียงพอในช่วงหน้าร้อนที่จะมาถึง แต่เนื่องจากว่าในช่วงหน้าฝนนี้มีพายุฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ด้านบนอ่าง จึงทำให้น้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำแต่ละอ่างในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้น้ำดิบที่มีอยู่ในแต่ละอ่างทั้ง 5 แห่งนั้นเกือบเต็มความจุแทบทุกอ่าง ประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ความจุ 16.60 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 17.06 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำชากนอก ความจุ 7.03 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันปริมาณน้ำ 4.5 ล้าน ลบ.ม. , อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง ความจุ 7.65 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันปริมาณน้ำ 7.61 ล้าน ลบ.ม. , อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน ความจุ 3.84 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันปริมาณน้ำ 3.56 ล้าน ลบ.ม. และ อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต ความจุ 4.8 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 4.60 ล้าน ลบ.ม.

จากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 5 อ่าง พบว่ามีอ่างเก็บน้ำชากนอกเพียงอ่างเดียวที่มีความจุ ยังไม่ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นทางการประปาจึงวางแนวทางเชื่อมน้ำดิบระหว่างอ่างเก็บน้ำมาบประชันไปอ่างเก็บน้ำชากนอก โดยสามารถที่จะผันน้ำไปอ่างเก็บน้ำชากนอกได้อยู่ที่วันละ 10,000 ลบ.ม. คาดว่าจากการผันน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำมาบประชันที่เต็มความจุอยู่ในปัจจุบันนี้ จะสามารถทำให้อ่างเก็บน้ำชากนอกที่มีความจุอยู่ที่ 70 เปอร์เซ็นต์ของน้ำในอ่าง จะเต็มความจุในเร็ววันนี้

แต่ถึงแม้ว่าดิบในอ่างเก็บน้ำทั้ง 5 อ่างของเมืองพัทยาจะเต็มความจุ การใช้น้ำนั้นทางการประปาก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลต่อไป โดยใช้หลักการเดิมคือ ยังคงใช้น้ำจากการจัดซื้อจากแหล่งน้ำดิบอื่นนอกพื้นที่ 50 เปอร์เซ็นต์ และ น้ำดิบที่มีอยู่ในอ่าง 5 อ่างอีก 50 เปอร์เซ็นต์ในการจ่ายน้ำในแต่ละวัน ซึ่งทางการประปาพัทยาได้ลงนามความร่วมมือในการจัดซื้อน้ำจากพื้นที่จังหวัดระยอง อย่างถูกต้องจากกรมชลประทานอยู่ที่ปีละ 20 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้นจึงไม่เป็นปัญหาในเรื่องของการจัดน้ำจากด้านนอก

อย่างไรก็ตามในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ภาครัฐออกมาประกาศในการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้สามาถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้แล้วนั้น ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคพัทยา ก็ได้เตรียมแผนรองรับเอาไว้แล้ว และด้วยปริมาณน้ำดิบที่มีอยุ่เต็มความจุทั้ง 5 อ่าง และ ด้วยปริมาณน้ำดิบจากแหล่งน้ำนอกพื้นที่ก็ไม่มีปัญหา คาดว่าจะสามารถบริหารสถานการณ์น้ำได้ดีไม่มีปัญหาไปจนถึง เดือนมิถุนายน 2565 นี้อย่างแน่นอน.