-covid-19บริหารท้องถิ่น

นายกฯ เล็ก หนองปรือ นำคกก.ตรวจประเมินมาตรฐานสถานกักตัวทางเลือก รองรับนทท.กลุ่มพิเศษ

ที่โรงแรม SEA TWO ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายสุรพล ขรึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ , นายเบิกชัย นิลปานันท์ ผู้อำนวยการกองช่างสุชาเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดตั้งสถานที่กักตัว (QUARANTINE ) ซึ่งทางราชการกำหนด เดินทางเข้าตรวจสอบโรงแรม SEA TWO หลังจากที่ทางโรงแรมสมัครเป็นสถานที่กักกันตัวทางเลือก ALTERNATIVE LOCAL QUARANTINE (ALQ) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หลังจากจังหวัดชลบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เริ่มเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 เป็นต้นมา และจนถึงปัจจุบันมีโรงแรมและรีสอร์ทที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นสถานที่กักกันตัวทางเลือกแล้ว 10 แห่ง โดยในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ โรงแรม SEA TWO ถือเป็นโรงแรมแรกที่สนใจเปิดเป็นสถานที่ในการกักกันตัวทางเลือก

ทั้งนี้โรงแรมที่ต้องการเข้าร่วมเป็นสถานที่กักกันตัวทางเลือกแต่ละโรงแรมจะต้องมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่จะต้องมาทำงานควบคู่กันระหว่างมีนักท่องเที่ยวเข้าพักเพื่อกักตัวทั้งหมด 14 วัน โดยทางโรงแรม SEA TWO มีโรงพยาบาลชลเวช เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญา ซึ่งในการตรวจประเมินในครั้งนี้ มีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชลเวช เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับโรงแรมหรือรีสอร์ทที่จะเข้าร่วมโครงการในกรณีนี้จะต้องมีความพร้อม และสามารถปฏิบัติตามหลักสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก ASQ อย่างเข้มงวด อาทิ มีการแยกพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป มีขั้นตอนการดูแลควบคุมการติดเชื้อในพื้นที่ควบคุมโรค มีขั้นตอนการคัดกรองเชื้อ covid- 19 , มีขั้นตอนการดำเนินการในกรณีฉุกเฉินผู้ป่วยสัญชาติไทย สามารถใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.โรงพยาบาลคู่สัญญา, มีบริการจัดรถรับส่งจากสนามบิน ยังโรงแรม มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น คณะกรรมการตรวจประเมินจะประเมินว่าสามารถที่จะจัดตั้งเป็นสถานกักกันของรัฐทางเลือกได้หรือไม่ โดยหลังจากที่ทางคณะกรรมการตรวจประเมินรับฟังรายละเอียดเสร็จสิ้น ก็จะเดินทางมาดูพื้นที่จริงตามลำดับ

สำหรับโรงแรม SEA TWO ได้แบ่งแยกพื้นที่ในการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทพิเศษออกอย่างชัดเจน โดยลักษณะของอาคารกักกันตัว มีลักษณะเป็น POOL VILLA ซึ่งห้องพักจะแยกออกจากกันชัดเจน ไม่มีการปะปนกับนักท่องเที่ยวกลุ่มปกติ แลจะไม่สามารถเดินออกนอกสถานที่กักตัวได้

ทั้งนี้โรงแรม หรือ รีสอร์ทที่ผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ตรวจประเมิน ทางจังหวัดชลบุรีจะเสนอชื่อไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาและอนุมัติตามลำดับ โดยในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษนี้ จะสามารถเลือกสถานที่กักกันของรัฐบาลทางเลือกในพื้นที่ได้เอง แบ่งออกเป็นระดับ 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว