วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดอบรมทำเมนูสุขภาเพื่อผู้สูงอายุ หวังทำอาหารปลอดภัยทานเอง พร้อมจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว

ที่ศาลาเรือนไทย เทศบาลเมืองหนองปรือ (31 มีนาคม 2564) กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ นำคณะอาจารย์จากวิทยาลัยดุสิตพัทยา มาสอนการทำอาหารให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุจากชมรมดอกลำดวน ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้แก่ผู้สูงอายุทุกคนให้มีความรู้ในเรื่องของการทำอาหารเพื่อสุขภาพรับประทานเอง และทำให้คนในครอบครัวได้รับประทานอาหารเมนูสุขภาพ ที่สามารถทำได้ง่ายๆ เพื่อให้คนในครอบครัวสุขภาพแข็งอรงกันถ้วนหน้า นอกจากนี้ยังสามารถนำเมนูสุขภาพในวันนี้ไปทำจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย

สำหรับเมนูที่คณาจารย์นำมาสอนในวันนี้ คือเมนู น้ำพริกปลาป่นเห็ด 3 อย่าง และน้ำรากบัว โดยวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุอย่างละเอียด เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้กลับไปฝึกฝนและเดินหน้าต่อยอดสร้างอาชีพกันต่อไป.