วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+ข่าวแดนใต้

กลุ่ม นศ.ม.เกริก จัดแคมเปญ จิตอาสา ทำด้วยใจ ไปด้วยกัน ก้าวข้ามโควิด 19 รณรงค์เยาวชนป้องกันโควิด-19

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริกกว่า 30 คน นำโดยนางสาวเฟาซียะห์ แวโดยี พร้อมด้วยอาจารย์ ฟิกรี ปายอ ผู้บริหารศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดยะลาในเรื่องมาตรการป้องกันโควิด 19 ภายใต้ชื่อ จิตอาสา ทำด้วยใจ ไปด้วยกัน ก้าวข้ามโควิด 19 ณ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารภายในเขตเทศบาลนครยะลา หลังจากที่กลุ่มเยาวชนยังเป็นกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มาจากการรวมตัวและทำกิจกรรมเสี่ยง

นางสาวเฟาซียะห์ แวโดยี ตัวแทน นศ.จิตอาสา ทำด้วยใจ ไปด้วยกัน ก้าวข้ามโควิด 19 เปิดเผยว่า โครงการจิตอาสา ทำด้วยใจ ไปด้วยกัน ก้าวข้าม Covid-19 เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้เข้าใจถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCovid-19 ในร้านอาหาร ร้านกาแฟและสวนสาธารณะ พร้อมทั้งแจกแมสและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้อีกด้วย โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCovid-19ในเขตพื้นที่จึงได้ระดมความคิดเห็นกับเพื่อนๆในห้องและลงความเห็นกันว่าจะทำโครงการจิตอาสาขึ้นเพื่อจึงได้ปรึกษาอาจารย์หลังจากนั้นก็ได้เริ่มจัดทำโครงการจิตอาสาขึ้นโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา
ภาพ/ข่าวอับดุลหาดี เจ๊ะยอ อธิปบูรพา จ.ยะลา