วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชนสาธารณสุข

นายกเมืองพัทยา ชี้เกาะล้านเป็นพื้นที่ Blue Zone หลังชาวเกาะล้านฉีดวัคซีนครบ 100 % พร้อมจัด บูสเตอร์เข็ม 3

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ระหว่างเดือน มี.ค. – พ.ค. 64 ซึ่งมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และจิตอาสา ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 รวม 980 คน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วัดใหม่สำรายเกาะล้าน

ทั้งนี้นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะ ยังได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ถึงที่พักอาศัย รวม 10 คน เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเปราะบ้างได้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับพื้นที่เกาะล้านถือเป็นพื้นที่นำร่องในการเป็นเกาะล้านแซนด์บ็อกซ์ ควบคู่กับการทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด-19 คน 70-100% ตามเป้าที่รับบาลกำหนดก่อนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 เมืองพัทยาได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม รวม 980 คน เพื่อเป็นการกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกัน ตามนโยบายของรับบาลและยังเป็นพื้นที่นำร่องของเมืองพัทยาที่กำหนดให้เกาะล้านเป็นหมู่บ้านสีฟ้าปลอดเชื้อโควิด-19

ปัจจุบันชาวเกาะล้านได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 100 % แล้วสำหรับชาวเกาะล้านไม่ว่าจะเป็นแรงงาน คนเกาะล้าน รวมถึงข้าราชการเมืองพัทยา สำนักงานเกาะล้าน ส่งผลให้ทำวันนี้เกาะล้านเป็นพื้นที่สีฟ้า หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Blue Zone ซึ่งถือเป้นพื้นที่ที่ได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครบ100 % และเป็นพื้นที่ปลอดโควิด-19