วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

อำเภอบางละมุงและกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ส่งมอบชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้อส.สำรอง

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ร่วมมอบ ชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤติโควิด-19 ของอำเภอบางละมุงและกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง จำนวน 201 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน ประเภทสำรอง (อส.สำรอง) โดยมีหัวหน้าชุดอาสาสมัครรักษาดินแดน ประเภทสำรอง เป็นตัวแทนรับมอบชุดธารน้ำใจในครั้งนี้

สำหรับการส่งมอบชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤติโควิด-19 ของอำเภอบางละมุงและกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่อส.สำรอง อำเภอบางละมุงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อส.สำรอง ที่ค่อยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยจิตอาสาแม้จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งนี้อาสาสมัครรักษาดินแดน ประเภทสำรอง ถือเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานของอำเภอบางละมุง โดยไม่ได้รับเงินเดือนตอบแทน ซึ่งภายในชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤติโควิด-19 ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ไข่ไก่ 1 แผง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป่อง น้ำมันพืชและเครื่องปรุงรส โดย 1 ชุด สามารถดำรงชีพได้ 10-14 วัน