วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยา ร่วม iTIC ลงนาม MOU เชื่อมต่อข้อมูลจราจรและกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมต่อข้อมูลกล้องวงจรปิด ตามเวลาจริง (Real Time CCTV) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นายชฎิล ตู้จินดา เลขาคณะทำงานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย หรือ iTIC กล่าวว่าความร่วมมือการเชื่อมต่อข้อมูลจราจรและกล้องวงจรกับเมืองพัทยาในครั้งนี้ มูลนิธิiTIC จะทำการเชื่อมข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลจากกล้องCCTV ของเมืองพัทยาที่มีทั้งหมด 2,403 ตัว และจะมีการโฟกัสกล้องCCTV บนพื้นที่สำคัญ ๆ ตามจุดต่าง ๆภายในเมืองพัทยา และนำไปเผยแพร่ข้อมูลการเดินทางแก่ประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยากับมูลนิธิฯ ในครั้งนี้จะทำให้เมืองพัทยามีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนที่ถูกต้องแม่นยำจากศูนย์รวบรวมข้อมูลประมวลผลของมูลนิธิฯ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะแบบ Real-time อัน ได้แก่ ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV), ข้อมูลจราจรข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ และข้อมูลเรดาร์สภาพอากาศจากสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สำหรับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลจราจรจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาประมวลผลพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่ข้อมูลแบบ Real-time เพื่อลดปัญหาจราจรและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าเมืองพัทยาได้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงสนับสนุนบริหารจัดการระบบการจราจรและขนส่งในเขตเมืองพัทยาและด้วยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลการจราจรอัจฉริยะไทยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลจราจรที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับเทคโนโลยีรับส่งข้อมูลอัจฉริยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการรายงานสภาพการจราจรแบบ Real time ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านการขับขี่ที่ปลอดภัยจากการรายงานและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ จึงได้มีแนวคิดการเชื่อมต่อข้อมูลจราจรและกล้องวงจรปิดของเมืองพัทยา เพื่อให้ข้อมูลจราจรสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจะมีเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดตามเวลาจริง (Real Time CCTB) ที่มีการรวบรวมพร้อมกับจัดระบบข้อมูลแสดงผลสภาพการจราจรให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานมีประสิทธิภาพสูง

สำหรับการรายงานสภาพการจราจรในเขตเมืองพัทยาแบบ Real Time และข้อมูลดังกล่าวจะมีการส่งไปยังผู้ใช้ผ่านช่องทางหลายรูปแบบ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเมืองพัทยาสู่ “เมืองท่องเที่ยวโฉมใหม่” NEO PATTAYA ที่ต้องการให้เมืองพัทยาได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกด้านอย่างทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ โดยข้ามผ่านสู่โลกดิจิทัลและเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และสอดรับกับนโยบายการพัฒนาโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ของรัฐบาลเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาต่อไป