อบจ.ชลบุรี ร่วมสมาคมกีฬา สมาคมฟุตบอล และ ม.กีฬา จัดการแข่งขัน Chonburi Futsal Youth League 2021

ที่ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2564 นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนจังหวัดชลบุรี (Chonburi Futsal Youth League 2021) พร้อม นายสินาท เฮงสุวนิช อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี ผู้แทนหน่วยงานด้านการกีฬาในจังหวัดชลบุรี และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมพิธีฯโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจัดการแข่งขันติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี สมาคมฟุตบอลจังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตชลบุรี จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนจังหวัดชลบุรี รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 14 และ รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 17 ปี รุ่นละ 7 ทีม รวม 14 ทีม ตั้งแต่วันที่ 9-29 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลให้แก่เยาวชนในจังหวัดชลบุรี เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมให้จังหวัดชลบุรีสู่เมืองชล คนกีฬา Sports city จัดการแข่งขันภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

สำหรับผลการแข่งขัน ทีมเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย คว้าชัยในรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 14 และ ทีมหนองสังข์ FC คว้าชัยในรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 17 ปี