เมืองพัทยา-กรมศิลป์เตรียมบูรณะ “ลานอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ ร.9” ริมหาดพัทยา ให้สวยสง่า สมพระเกียรติ

เมืองพัทยา (17 ก.ย.2564) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร นำโดยนายเรืองลาภ ทิพย์ทอง ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภูมิสถาปนิกชำนาญการ ประติมากร นายช่างสิบหมู่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาที่บริเวณลานอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ ร.9” บริเวณริมชายหาดเมืองพัทยา ระหว่างซอย 11-12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่ และดูความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านต่างๆ ก่อนจะนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการอนุสาวรีย์แห่งชาติ ในการพิจารณาถึงกรณีที่เมืองพัทยาขออนุญาตในการจัดสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระปรีชาสามารถด้านกีฬาในโอกาสทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ ชายหาดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อเดือนธันวาคมปี 2510

นายบรรลือ กล่าวว่ากรณีนี้เมืองพัทยาเล็งเห็นว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำคัญของเมืองพัทยาที่ต้องรักษา และปรับปรุงสถานที่เพื่อให้สมพระเกียรติ ที่ผ่านมาเคยมีการออกแบบไปแล้วหลายครั้งแต่ติดปัญหาบางประการ จึงได้ส่งเรื่องไปยังกรมศิลปากรตั้งแต่ปี 2562 เพื่อให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบ ออกแบบ โดยเมืองพัทยาจะตั้งงบประมาณในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้รำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของพระองค์ท่านต่อไป

ขณะที่นายเรืองลาภ ทิพย์ทอง ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการสร้างอนุสาวรีย์ กรมศิลปากร กล่าวว่าตามที่เมืองพัทยาได้ขออนุญาตจัดสร้างพระบรมราชานนุสาวรีย์ฯขึ้นนั้น จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ในปัจจุบันพบว่าอนุสรณ์สถานฯดังกล่าวมีสภาพชำรุดและเสียหายเป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภูมิสถาปนิกดูความเหมาะสมในเรื่องของพื้นที่โดยรอบและที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบวางผังการจัดสร้างประติมากรรม อย่างไรก็ตามการดำเนินการคงต้องเป็นไปตามขั้นตอน โดยหลังจากตรวจพื้นที่และรวบรวมผังเบื้องต้นแล้ว จะนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการอนุสาวรีย์แห่งชาติ พิจารณาว่าเห็นควรบูรณะปรับปรุงและจัดสร้างประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หรือไม่ อย่างไร ก่อนจะส่งมอบให้ฝ่ายประติมากรดีไซน์ ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการทรงแข่งขันเรือใบที่สมพระเกียรติ และสง่างาม สุดท้ายคือขอพระบรมราชานุญาตในการจัดสร้าง และส่งเรื่องให้เมืองพัทยาเพื่อดำเนินการต่อไป