วัดสุทธาวาส มอบถุงยังชีพให้กับชุมชนใกล้วัด ตามโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”

ที่ศาลาการเปรียญวัดสุทธาวาส ( 15 กันยายน 2564) พระมหาฐาวร ฐานะวโร เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง ได้นำถุงยังชีพมอบให้กับชุมชนรอบวัดสุทธาวาส ประกอบไปด้วย ชุมชนหนองสมอ , ชุมชนมาบยายเลีย , ชุมชนบ้านล่างหนองสมอ , ชุมชนมาบตาโต้ และ ชุมชนสุทธาวาส เพื่อนำไปแจกให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้

กิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือระหว่างวัดและชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนรอบๆวัดก็ได้เกื้อกูนช่วยเหลือวัดในด้านต่างๆมาโดยตลอด ดังนั้นหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จัดโครงการ“ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยใช้พลังบวรในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการศาสนา จึงได้ดำเนินโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”ขึ้น ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้เลือกวัดสุทธาวาส และ วัดตาลล้อม เป็นวัดต้นแบบในการเดินหน้ากิจกรรมพลังบวร ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ซึ่งมีผู้แทนชุมชนต่างๆ เข้ามารับถุงยังชีพเพื่อเป็นตัวแทนวัดในการมอบให้กับผู้ทีได้รับผลกระทบในชุมชนต่างๆ ต่อไป