“บิ๊กโจ๊ก” ติดตามความคืบหน้าโครงการ Jomtiean-Pattaya Smart Safety Zone 4.0 ใช้ระบบ IT ลดปัญหาอาชญากรรม

ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ดำริให้มีการจัดทำโครง การ SMART SAFETY ZONE 4.0 ขึ้นในพื้นที่ 15 สถานีที่ตั้งอยู่ในเขตท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม ด้วยการจัดระบบการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิด “เมืองอัจฉริยะ” อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืนนั้น

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ.9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดิน ทางมาตรวจเยี่ยมที่ สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 1 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่อง โครงการ “สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0” (SMART SAFETY ZONE 4.0) ด้วยถือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก ในส่วนของ สภ.เมืองพัทยา ได้กำหนดพื้นที่ความปลอดภัยขึ้น ณ บริเวณโซนเขตจอมเทียน ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 9.97 ตารางกิโลเมตร โดยได้ร่วม กับภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ประกอบด้วย อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา หน่วยงานในสังกัด สน.ตร.แห่ง ชาติ ผู้แทนผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ผู้นำชุมชน ที่ใช้ชื่อโครงการว่า “จอมเทียน พัทยา สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0” ซึ่งได้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด อาทิ

1.การจัด ตั้งศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม ซึ่งมีกล้อง CCTV ในการคอยตรวจจับและเฝ้าระวังจำนวน 190 ตัว

2. ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ด้วยการติดตั้งเสา SOS ขึ้นบริเวณชายหาดจอมเทียน เพื่อให้ผู้ประสพเหตุสามารถใช้กดสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือประสานงานมายังศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อความรวด เร็วในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเร็ว

3. ระบบ Line Official Account : “Pattaya Police” ของ สภ.เมืองพัทยา เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

4. กลุ่มไลน์แจ้งเหตุสำหรับ ธนาคาร และ ร้านค้าทอง

5.กลุ่มไลน์แจ้งเหตุสำหรับ ชุมชนต่างๆ

6. เพจ Facebook “สภ.เมืองพัทยา” เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

7. Application : Police Alert U สำหรับใช้ในการแจ้งเหตุฉุกเฉินของประชาชน

8. การนำ Application Police 4.0 มาใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจจุดตรวจ ปักหมุดจุดเสี่ยง ตรวจเยี่ยมประชาชน ตรวจสอบยานพาหนะ

9. การนำ Application Crimes Online มาใช้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ ของผู้ต้องสงสัย ผู้กระทำความผิด

10.การมีส่วนร่วมกับผู้นำชุมชน ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่ เพื่อลดช่องว่างในการก่ออาชญากรรมของคนร้าย ป้องกันอาชญากรรม คุมเข้มพื้นที่เสี่ยง และแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น

11. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชา ชน เชื่อมสัญญาณกล้องวงจรปิด จุดที่สำคัญ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเหตุให้กับจุดเสี่ยงนั้นๆ และเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ให้กับประชาชน และ

12. การนำอากาศยานไร้คนขับแบบ DRONE มาใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ ปัญหาการจราจร การมั่วสุมของกลุ่มบุคคลน่าสงสัย กลุ่มวัยรุ่น ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพการป้องกันเหตุ

ทั้งนี้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และลดความหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากการนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่จัดทำโครงการพบว่าปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมาก และเชื่อมั่นว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นจะได้มีการหาแนวทางในการขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมในพื้นที่สำคัญ อาทิ แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน จุดล่อแหลมต่างๆ เป็นต้น.