คณะทำงานน้ำเสียเรือนจำ ประชุมนัดแรก เดินหน้าแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม ประสานสวล.ภ.13 เข้าตรวจคุณภาพน้ำ

ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย นางกัลยารัตน์ รอดทัพ ปลัดอำเภอบางละมุง นายยศพงศ์ ลินทอง กำนันตำบลหนองปลาไหล นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมประชุมหารือคณะทำงานน้ำเสียเรือนจำครั้งที่ 1 หลังจากที่นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง มอบหมายให้เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียเรือนจำให้เป็นรูปธรรม

การประชุมฯคณะทำงาน ในครั้งแรกนี้ เกิดขึ้นหลังจากพบปัญหาน้ำเสียส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวตำบลหนองปลาไหลมานานกว่า 8 ปี ซึ่งตลอด 8 ปีที่ผ่านมามีการประสานความร่วมมือกับทางเรือนจำพิเศษพัทยามาโดยตลอด แต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องของงบประมาณ และการเปลี่ยนแปลง ผบ.เรือนจำหลายคน ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่ต่อเนื่องและไม่มีความคืบหน้า ประชาชนนับวันยิ่งได้รับผลกระทบ เนื่องจากจำนวนผู้ต้องขังในแต่ปีเพิ่มมากขึ้น แต่จำนวนบ่อบำบัดที่ทำไว้เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากผู้ต้องขัง 1,200 คน แต่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องขัง 3,200 คน ทำให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำลดลงไปจนสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านโดยรอบ

สำหรับแนวทางแรกที่ต้องดำเนินการคือเตรียมประสานสิ่งแวดล้อมจังหวัดในการนำน้ำเสียไปตรวจสอบหาค่า BOD ว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ เนื่องจากการวัดค่าน้ำเสียที่ผ่านมาของเรือนจำพิเศษพัทยาให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างในการบำบัดน้ำเสียของเรือนจำเป็นผู้ดำเนินการนำไปตรวจสอบ พบว่าค่าน้ำเสียไม่ได้เกินมาตรฐานแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งขัดแย้งกับผลการตรวจของเทศบาล

ดังนั้นในทางคณะทำงานเตรียมประสานสิ่งแวดล้อมภาค 13 มานำตัวอย่างน้ำเสียจากเรือนจำพิเศษพัทยาไปหาค่าน้ำเสียเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป.