การก่อสร้างระบบะระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 7 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสีย-น้ำฝน คืบแล้ว40%

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยหลังเดินทางมาดูการดำเนินการก่อสร้างระบบะระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 7 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 9 ว่า พื้นที่ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณนี้ เดิมเวลาน้ำเสียที่ไหลมาจากถนนเทพประสิทธิ์จะล้นเอ่อบริเวณซอยกุ้งเต้นหรือฟลามิงโก้ ด้วยในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำเก่า แต่พอมีความเจริญมีการถมที่สูงขึ้น ทำให้ถนนเทพประสิทธิ์ 7 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 9 กลายเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทันที อีกทั้งท่อรับน้ำเดิมเป็นท่อขนาดเล็กทำให้ไม่สามารถรับปริมาณน้ำที่ไหลมาจำนวนมากได้ แต่ด้วยท่อระบายน้ำบริเวณซอย 7 กุ้งเต้นที่จะไปออกซอยวัดบุญกาญจนาเป็นท่อขนาดใหญ่

สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา จึงออกแบบดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบะระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 7 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 9 ให้สัมพันธ์กับท่อระบายน้ำซอยวัดบุญกาญจนา เพื่อรับปริมาณน้ำเสียและน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งน้ำฝนที่รองรับจะเป็นน้ำฝนที่ไหลมาจากถนนสุขุมวิท บริเวณด้านหน้าบริษัทไทยน้ำทิพย์ ที่ไหลมาจากซอยจุฬารัตน์ วัดบุญฯ ไหลมารวมกันที่ซอยเทพประสิทธิ์ 7 ซึ่งการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำเสียและบ่อระบายน้ำฝน เพื่อรับน้ำเสียและน้ำฝนจากซอยเทพประสิทธิ์ 7 ส่งน้ำเสียไปยังโรงบำบัดน้ำที่วัดบุญกาญจนา ส่วนน้ำฝนจะระบายออกซอยเทพประสิทธิ์ 9 ไปสาย 2 จอมเทียน ซึ่งการก่อสร้างท่อระบายน้ำฝน ยังดำเนินการไม่ครบลูป เนื่องจากต้องรองบประมาณปี 66 ในการว่างท่อระบายน้ำฝนจากสาย 2 จอมเทียนระบายลงทะเล

นายพัฒนา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับโครงการก่อสร้างระบบะระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 7 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 9 ขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้ว 40 % ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำฝนดีขึ้น หากน้ำฝนที่ตกลงมาไม่เกิน 60-70 มิลิเมตร และไม่หนักจนเกินไปจะสามารถรองรับน้ำได้ ทั้งนี้ยังได้มีการเตรียมความพร้อมหากเกิดฝนตกมาปริมาณที่มากด้วยการจัดสร้างบ่อสูบน้ำบริวเณด้านหน้าศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา ขณะนี้ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว ในการแก้ไขน้ำท่วมอย่างถาวร

ทั้งนี้ การก่อสร้างระบบะระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 7 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสียและน้ำฝน เมืองพัทยาว่าจ้างบริษัท แอล บี เอ็น จิเนียริ่ง จำกัด ก่อสร้างวางท่อ HDPE 1.80 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 335 เมตร พร้อมว่างท่อ HDPE ขนาด 8 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 670 เมตร งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง5-6 เมตร บนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,546 ตารางเมตร โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564