ศรชล.ภาค 1 ประสานหน่วยงานเข้าชี้แจงผลกระทบและโทษการทิ้งขยะและสิ่งเน่าเสียลงทะเล

ประจวบคีรีขันธ์(18 ส.ค.2564) น.อ.ไกรพิชญ์ กรวีร์ปภาวิทย์ หน.ศคท.จว.ปข. พร้อม จนท.ประสานงานความมั่นคง ศคท.จว.ปข. จนท.ศรชล.จว.ปข.ลงพื้นที่ท่าเรือ แพปลา ในพื้นที่ อ.บางสะพาน เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงในทะเล และมอบป้ายรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะ ปล่อยน้ำเสีย น้ำมันท้องเรือ ลงแม่น้ำ หรือทะเล พร้อมระบุข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งไว้บริเวณท่าเรือ

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการท่าเรือ แพปลา ชาวประมง ที่ใช้บริการท่าเรือได้ทราบถึงผลกระทบที่ตามมาหากไม่ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะในเขตท่าเรือ แพปลา ที่มีเรือประมงมาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดขยะสกปรกเน่าเหม็น รวมทั้งน้ำมันท้องเรือยังส่งผลกระทบกับระบบนิเวศน์ทางทะเลบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนสัตว์น้ำที่ชาวประมงจับได้อีกด้วย

ประกอบกับมีบทลงโทษตามกฎหมาย ที่ประชาชนควรทราบ หากมีการทิ้งขยะหรือน้ำมันลงทะเล อาจได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการท่าเรือ ต่างให้ความร่วมมือที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มาใช้บริการท่าเรือ ได้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป
ภาพ/ข่าว สนง.ศรชล.ภาค 1