covid-19ภาพข่าวสิ่งแวดล้อม

ทต.บางละมุง เดินหน้ากิจกรรม “ชุบ-เช็ด-ถู” กำจัดโควิด ผสานหลัก 3 R บริหารจัดการขยะ

ที่บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลบางละมุง ( 20 มกราคม 2564) นายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุง ร่วมกันมอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับคณะกรรมการจาก 7 ชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน นำไปผสมน้ำในการ ชุบ เช็ด ถู ตามอาคารบ้านเรือนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ในส่วนของขวดที่ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อนั้นได้รับการบริจาคมาจากประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นการนำขวดที่เหลือใช้มาทำประโยชน์ได้อีก ซึ่งที่ขวดจะมีการติดป้ายสติ๊กเกอร์ อย่างชัดเจนว่าเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ อันตราย ห้ามรับประทาน พร้อมอธิบายถึงวิธีการใช้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ทางเทศบาลตำบลบางละมุงยังเดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำในเรื่องของการล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างทางสังคม กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว การล้างทำความสะอาดถนน การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวความคิดจัดกิจกรรม 3 R ฆ่าโควิด ขึ้นมา เป็นการผสมผสานกันระหว่างการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับการบริหารจัดการขยะ ในโครงการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ขยะเหลือศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ 2564

สำหรับหลัก 3R ที่นำมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ REDUCE ลดการใช้ , RECYCLE นำมาใช้ใหม่ REUSE การใช้ซ้ำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้ได้มากที่สุดก่อนกำจัดทิ้งในขั้นสุดท้าย .