วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชนสาธารณสุข

คนหนองปรือแห่ลงทะเบียนฉีด “ซิโนฟาร์ม”1.8 พันโดส เกลี้ยงใน2วัน

ตามที่เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดให้คนี่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “ซิโนฟาร์ม”ที่ได้รับจัดสรรมาจาก อบจ.ชลบุรี จำนวน 1,800 โดส ระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค.2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17ส.ค.หรือแค่วันที่สองของการเปิดให้ลงทะเบียนฯ ยอดผู้บงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ก็เต็มตามจำนวนที่ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ที่จะได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในครั้งนี้ ตามที่เทศบาลกำหนด คือ 1.ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือเกิดก่อน 16 สิงหาคม 2546
2.มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ 1 ปีขึ้นไป หรือก่อน 16 สิงหาคม 2563

อย่างไรก็ตาม แม้การลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของ อบจ.เต็มจำนวน 1,800 โดส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือก็ยังเปิดรับลงทะเบียนการฉีดวัคซีนต่อไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตามกำหนดเดิม โดยผู้ที่มาลงทะเบียนหลังจากนี้จะได้รับวัคซีนจัดสรรจากทางภาครัฐเช่นกัน

สำหรับการฉีดวัคซีนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และพบการแพร่ระบาดในครอบครัวมากขึ้น ดังนั้นการรับวัคซีน ไม่ว่ายี่ห้อใด ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
ก่อนที่จะติดเชื้อ

ทั้งนี้สำหรับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม เวลา 16.00 น.