-ชุมชน

กรมสื่อสารทหารเรือจัดพิธีบวงสรวงสักการะ “พระบิดากองทัพเรือไทย”

ที่บริเวณลานพระบรมรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ส.ทร.5 พัทยา (19 ธ.ค.62) พลเรือโท กฤษดา ประพฤติธรรม เจ้ากรมสื่อสารทหารเรือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะ และพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันประสูติ ท่ามกลางบรรดาแขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พ่อค้าประชาชน เข้าร่วมงาน

สืบเนื่องจาก วันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ราชสกุลวงศ์เป็นองค์ที่ 28 มีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์” ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2423 เมื่อยังทรงพระเยาว์ ทรงได้รับการศึกษาขั้นแรกที่โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเสด็จไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ และกลับมาวางรากฐานทัพเรือไทย จนได้รับสมัญญานามว่า “พระบิดาของกองทัพเรือไทย”

และในวันที่ 19 ธ.ค.ของทุกปี สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 พัทยา จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและบวงสรวงดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่มีจิตศรัทธา ได้สักการะและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน