เมืองพัทยาแนะประชาชนลงทะเบียนออนไลน์หากต้องการเดินทางข้ามจังหวัด ชี้ไม่มีเหตุจำเป็น ควรงดเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศอย่างหนักในปัจจุบัน จนพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจน ศบค.ได้ประกาศล็อกดาวน์เคอร์ฟิวใน 13 จังหวัด ที่มีการแพร่ระบาดเป็นพื้นที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งให้ประชาชนงดการเคลื่อนย้ายและเดินทางข้ามจังหวัดในขณะนี้นั้น

ส่วนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคาร 2 ชั้น 1 เมืองพัทยา ที่เปิดให้บริการประชาชนมาขอใบอนุญาตขอออกนอกพื้นที่พัทยา สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและไม่มีความถนัดในการลงทะเบียนออนไลน์ โดยมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทยอยเดินทางมาติดต่อสอบถามและทำเอกสารขออนุญาตออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นายสุรพงษ์ ถนอมวงศ์ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เมืองพัทยา (ศอท.) เปิดเผยว่า อำเภอบางละมุงได้ให้ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เปิดระบบให้บริการประชาชนที่ไม่มีความชำนาญในเรื่องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้สามารถขอใบอนุญาตขอออกนอกพื้นที่พัทยา สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่เวลา 8:30น.-16:30น. ของวันที่ 22 ก.ค.ถึง 4 ส.ค.64 เป็นระยะเวลา 14 วันในเบื้องต้น

สำหรับเหตุผลความจำเป็นในการขออนุญาตเดินทางออกนอกเคหสถาน ตามหนังสือสั่งการคือ 1.การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยา หรือเวชภัณฑ์ 2.การเดินทางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล และ 3.การรับวัคซีนป้องกันโรคเท่านั้น ซึ่งหากมีความจำเป็นอื่น ต้องขอความร่วมมือให้งดเดินทางในช่วงนี้ ในส่วนของประชาชนที่มีความชำนาญในเรื่องของการลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอขออนุญาตออกนอกพื้นที่ สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผ่าน QR Code เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้แคปภาพหน้าจอไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านได้ทันที อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ประชาชนควรให้ความสำคัญในมาตรการควบคุมและป้องกันโรคด้วยการงดการเดินทางถ้าไม่จำเป็น เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อให้อยู่ในวงจำกัด เพราะทางภาครัฐเอง รวมทั้งเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญในการควบคุมโรคเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง.