“บิ๊กแป๊ะ”ชี้ยังใช้กฎหมาย คสช.เสนอ มท.1 ยุบสภาเมืองพัทยา ตั้งผู้ว่าชลฯ สรรหา 12 สมาชิกสภาใหม่ใน 15 วัน

จากกรณีสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 4 คน ที่มาจากการแต่งตั้งของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปั2559 ประกอบด้วย นายวสันต์ นาวเหนียว นายโชฎึก โชติกำจร นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี และนายชาคร กัญจนะวัตตะ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่10 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยไม่ได้ชี้แจงถึงสาเหตุ ทำให้จำนวนสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่เหลือเพียง 4 คน คือ 1.นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ 2.พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รดารุณ 3.นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และ 4.นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ต้องยุติการทำหน้าที่ไปโดยปริยายตามกฎหมาย เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกฯ ไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเรียกว่าสภาเมืองพัทยาชุดปัจจุบันหมดภาระหน้าที่ทั้งหมดนั้น(ดูรายละเอียดข่าว สภาเมืองพัทยาวุ่น! 4สมาชิกสภาเมืองพัทยาตบเท้าลาออก (คลิ๊ก) และ สภาฯ เดือด!!ถกญัตติก่อหนี้จ้างเหมาทำ CCTV 3 ปี (คลิ๊ก)

ต่อมา เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าการที่สภาเมืองพัทยาจะต้องหมดสภาพไปโดยปริยายนั้นเพราะมีสมาชิกสภาฯลาออกไป 4 คนโดยไม่แจ้งสาเหตุ ซึ่งถือเป็นเอกสิทธิ์และเหตุผลส่วนตัวที่สามารถกระทำได้ เหตุนี้ทำให้สมาชิกที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด จึงถือว่าต้องหมดสภาพไปโดยปริยาย เรื่องนี้เมืองพัทยาได้ทำหนังสือเร่งหารือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในเรื่องหาแนวทางดำเนินการแล้ว ทราบว่าจากกรณีที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าจะมีการแต่งตั้งสภาฯ ชุดใหม่ได้อย่างไรเมื่อปัจจุบันสิ้นยุค คสช.และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ปี 2560 ไปแล้ว จึงไม่น่าจะมีการใช้อำนาจตามคำสั่ง คสช.สรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยาใหม่ได้ กรณีนี้ชี้แจงได้ว่าแม้จะมีการประกาศใช้ รธน.ปี2560 ไปแล้ว

แต่ประกาศ คสช.มีข้อยกเว้นที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่โดยเฉพาะคำสั่งที่ 1/2557 และคำสั่งที่ 85/ 2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ประกอบข้อ 2 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 ที่ให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว ซึ่งจากนี้จะมีการนำเรื่องเสนอต่อ รมว.มหาดไทย เพื่อประกาศยุบสภาเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการ จากนั้นจะมีหนังสือคำสั่งแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการสรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดใหม่จำ นวน 12 คน หลังได้รับคำสั่งภายใน 15 วัน ก่อนจะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการใน 3 วัน โดยคุณสมบัติของสมาชิกสภาเมืองพัทยานั้นจะเป็นไปตามคำสั่งเดิมคือ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในเรื่องของท้องถิ่น การศึกษา กฎหมาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดยจำนวน 2 ใน 3 จะต้องเป็นข้าราชการหรืออดีตข้าราชการเกษียณที่มีระดับซี 8 ขึ้นไป โดยไม่ได้ห้ามว่าจะเป็นอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยาเก่าหรือไม่

นายสนธยา กล่าวต่อไปว่าขณะนี้ไม่ได้รู้สึกห่วงว่าเมื่อสภาเมืองพัทยาว่างลงจะมีผลต่อการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 2565 หรือไม่ เพราะขณะนี้เรื่องได้ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว และคาดว่าจะมีผลภายในเร็ววันนี้ รวมถึงการสรรหาตัวสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งคาดว่าจะทันในการพิจารณางบประมาณเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายนและสามารถประกาศใช้ภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ได้ เพราะทุกอย่างมีการพิจารณากลั่นกรองโครงการต่างๆไปแล้วรอเพียงการอมุติจากสภาเมืองพัทยาชุดใหม่เท่านั้น แต่หากเกิดปัญหาขัดข้องเมืองพัทยาก็สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายของปี 2564 หรืออาจประกาศใช้งบประมาณช้าไป 1 เดือน คงไม่มีปัญหาอะไร

สำหรับกรณีการลาออกของสมาชิกสภาเมืองพัทยามีผลเกี่ยวเนื่องจากการประชุมสภาเมืองพัทยานัดล่าสุดที่มีการหยิบยกกรณีของการขออนุมัติงบก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า 1 ปี เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิดมูลค่า 200 ล้านหรือไม่นั้น นายสนธยากล่าวว่า เรื่องนี้คงตอบไม่ได้แต่การประชุมครั้งนั้นมีการถกประเด็นนึ้อย่างดุเดือด

นายเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า กระทั่งสุดท้ายอดีตประธานสภาฯ สั่งให้มีการลงคะแนนในทางลับ ซึ่งตน และอดีต สมาชิกหลายท่านพยายามท้วงติงว่าการลงคะแนนลับเป็นเรื่องของสถาบันฯ และความมั่นคง แต่อดีตประธานสภาฯก็ใช้อำนาจที่มีทำการลงคะแนนโดยตัวเองเป็นหนึ่งในผู้ออกเสียงแม้ตามกฎหมายจะให้สิทธิ์ แต่ทางมารยาทก็มองว่าไม่สมควร สุดท้ายก็ใช้อำนาจประธานฯ สั่งให้มีการพิจารณาโครงการใหม่ ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเหตุให้มีการลาออกในครั้งนี้หรือไม่
อธิบดี บุญชารี รายงาน
#ข่าวอธิปบูรพา
#ข่าวเมืองพัทยา
#ข่าวอำเภอบางละมุง
#ข่าวจังหวัดชลบุรี