วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
การเมือง

หมดวาระอัตโนมัติ! หลัง4สมาชิกสภาเมืองพัทยาตบเท้าลาออก เหลือสมาชิกไม่ครบกึ่งหนึ่งตามกฎหมาย ต้องพ้นจากหน้าที่ทันที

จากกรณีที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ได้แต่งตั้งให้นายคมสัน เอกชัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ลงนามคำสั่งที่ 1/2559 ตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 ที่ให้คัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยาที่ว่างลงตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ประกอบข้อ 2 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 12 คน ประกอบด้วย
1.นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์
2.พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รดารุณ
3.พ.อ.ภพ อนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ 4.พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี
5.นายวสันต์ นาวเหนียว
6.นายชาคร กัญจนวัตตะ
7.นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล
8.นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี
9.นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร
10.นายโชฎึก โชติกำจร
11.นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี
12.นายเฉลิม ปราสาททอง

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ แต่ต่อมาสมาชิกสภาเมืองพัทยาหลายราย ต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา รวมถึงย้ายดำรงตำแหน่งราชการที่สูงขึ้น และเกษียณอายุราชการไปทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาเหลือเพียง 8 คน แต่ยังถือว่ามีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งคือ 6 คนตามกฎหมายที่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติได้

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากการประชุมสภาเมืองพัทยา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีการยื่นมติเรื่องขอความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันจ้างเหมาทำระบบกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ระยะเวลา 3 ปี วงเงิน 200 ล้านบาท ซึ่งในที่ประชุมมีการถกกันอย่างดุเดือด โดยฝ่ายสภาฯ ชี้ว่าสัญญาส่อเค้าไม่ครอบคลุมหวั่นเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ จึงขอให้ฝ่ายบริหารนำกลับไปทบทวนใหม่ สุดท้ายหาข้อสรุปไม่ได้จนต้องมีการลงคะแนนโหวตเห็นชอบญัตติในทางลับโดยผลคะแนนออกมาเท่ากัน 4 ต่อ 4 ก่อนประธานฯใช้อำนาจในการตัดสินให้ไปพิจารณาโครงการใหม่อีกรอบก่อนสั่งปิดการประชุม

จากนั้นในเวลาต่อมา สมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายวสันต์ นาวเหนียว นายโชฎึก โชติกำจร นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี และนายชาคร กัญจนะวัตตะ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแก่นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา โดยไม่ได้ชี้แจงถึงสาเหตุแต่อย่างใด ทำให้จำนวนสมาชิกที่เหลืออีกเพียง 4 คน ได้แก่ 1.นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ 2.พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รดารุณ 3.นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และ 4.นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ต้องหมดวาระการทำหน้าที่ไปโดยปริยายตามกฎหมาย เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเรียกว่าสภาเมืองพัทยาชุดปัจจุบันหมดภววาระหน้าที่ทั้งหมด

ด้านนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ เปิดเผยว่าไม่ทราบเหตุผลข้อเท็จจริงของสมาชิกทั้ง 4 คนว่าลาออกเพราะเหตุใดเพราะในหนังสือและส่วนตัวไม่ได้แจ้งเหตุผลให้ทราบ ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ถือว่าสมาชิกที่เหลือต้องหมดหน้าที่ไปตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคมหรือในวันที่สมาชิกทั้ง 4 คนยื่นหนังสือลาออกไปด้วย เพราะมีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามกฎหมาย ขณะนี้ได้มอบหมายให้ทางรองปลัดเมืองพัทยาเร่งทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป หรือจะมีการเสนอแต่งตั้งใครอย่างไรเพื่อให้มีฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามาทำหน้าที่ในการพิจารณางบประมาณและโครงการต่างๆ ในวันที่ 13 สิงหาคม อย่างไรก็ดีต้องน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนผลข้างหน้าจะเป็นอย่างไรคงแล้วแต่ผู้ใหญ่จะพิจารณา แต่ส่วนตัวแล้วไม่ได้ติดยึด ที่สำคัญที่ผ่านมาทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว โดยเฉพาะการพิจารณางบประมาณในโครงการต่างๆ ที่อาจจะมีการตัดงบประมาณลงบ้าง การพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเปลี่ยนแปลงโครงการ สิ่งสำคัญคือทุกคนที่ทำงานตรงนี้ไม่มีผลประโยชน์ และยึดมั่นว่าจะต้องทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุดเท่านั้น

ทั้งนี้ มีรายงานว่าอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 คน ได้ร่วมกันเดินทางไปกราบลาและสักการะบริเวณหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา

อธิบดี บุญชารี รายงาน