ส.ค.นี้ คนพัทยาได้ฉีดแน่ “ซิโนฟาร์ม” ล็อตแรก 60,000 โดส คาด10 วัน ฉีดครบ 3 หมื่นคน

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยหลังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเมืองพัทยา ว่าจากการที่เมืองพัทยาลงทะเบียนสั่งจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ไว้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 โดส ในราคาโดสละ 888 บาท โดยเมืองพัทยาอนุมัติงบประมาณจำนวน 88 ล้านบาท เพื่อซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยา อายุเกิน 19 ปีขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ จะสามารถจัดการฉีดวัคซีนให้ประชาชนชาวพัทยาได้ถึง 50,000 คนนั้น ขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เห็นชอบในการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 5 ให้กับเมืองพัทยา จำนวน 30,000 คน หรือ 60,000 โดส ในเบื้องต้นและคาดว่าภายในเดือนนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าขณะนี้ได้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มของเมืองพัทยาอีกครั้ง ก่อนจะมีการแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทั้งหมดมารับวัคซีนตามลำดับ โดยจะจัดให้บริการฉีดวัคซีนเป็นรอบๆ ส่วนสถานที่จัดฉีดวัคซีนนั้น กำหนดจัดฉีดที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ทั้งนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลเมืองพัทยานั้น มีขีดความสามารถให้บริการฉีดวัคซีน 2,500-3,000 รายต่อวัน วัคซินซิโนฟาร์มที่ได้รับการจัดสรรมาครั้งนี้ จำนวน 30,000 คน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาการให้บริการเข้ารับวัคซินวิโนฟาร์มแก่ชาวเมืองพัทยาที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ 10 วัน หรือประมาณ 2 สัปดาห์เท่านั้น ส่วนงบประมาณนั้นมีความพร้อมแล้วในการโอนจ่ายให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้ง 100,000 โดส ที่เมืองพัทยาได้สั่งจองไว้

นายกเมืองพัทยา เปิดเผยอีกว่า ส่วนประชาชนที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยาแต่อาศัยในเมืองพัทยานั้น รวมถึงชาวต่างชาติและต่างด้าว ขณะนี้รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนกลางมาให้ ที่ผ่านมาชาวต่างชาติและต่างด้าวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จัดฉีดวัคซีนให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าจะมีการจัดฉีดวัคซีนเพิ่มเติมให้กับกลุ่มผู้ค้าในตลาด ด้วยสถานการณ์ในขณะนี้กลุ่มผู้ค้าในตลาดถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดและแพร่เชื้อได้