covid-19บริหารท้องถิ่น

ทม.หนองปรือ เปิดตู้ปันสุขส่งต่อข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริจาคถึงมือผู้เดือดร้อนทุกวัน

ที่บริเวณหลังโดมเทศบาลเมืองหนองปรือ (3 สิงหาคม 2564) นายวินัย อินทรพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายสายัณห์ จันทร์ทอง สจ.บางละมุง นักธุรกิจในพื้นที่ ร่วมกันแจกเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับจากการบริจาค จากประชาชน และนำมาบรรจุเป็นถุงเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมืองหนองปรือที่ได้ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

นายวินัย เปิดเผยว่า วิกฤตโควิด-19 ในระลอกนี้ ส่งผลกระทบไปยังทุกแวดวง เกิดปัญหาคนตกงาน สถานประกอบการปิดหลายแห่ง ทำให้ตอนนี้หลายครอบครัวเริ่มมีปัญหา ดังนั้นเทศบาลเมืองหนองปรือ ในฐานะหน่วยงานรัฐที่ดูแลความเดือดร้อนของประชาชนขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้วยการนำเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับบริจาคมาแบ่งบรรจุเป็นชุด พร้อมนำมาแจกแก่ประชาชนที่เดือดร้อน ตามโครงการตู้ปันสุข ที่เทศบาลเมืองหนองปรือเริ่มทำมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยทุกวันเวลา 15.00 น. เทศบาลจะนำข้าวสารอาหารแห้งหรือของที่ได้รับบริจาคมาในแต่ละวัน นำมาแจกแก่ประชาชน บางวันเป็นอาหารกล่อง บางวันเป็นข้าวสารอาหารแห้ง บางวันเป็นของสด ผลัดเปลี่ยนกันไป อาทิ ไข่ไก่ ปลาทู บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ผู้ที่มารอรับของสามารถหยิบได้เพียงคนละ 1 ชิ้นเท่านั้น เพื่อแบ่งปันให้คนด้านหลังได้ของอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ เทศบาลเมืองหนองปรือยังได้แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ลล้างมือแก่ผู้มารับของด้วย