+covid-19ภาพข่าว

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา มอบหน้ากากอนามัย น้ำดื่ม สนับสนุน อบต.พลูตาหลวง ช่วยเหลือประชาชน

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายมนัส มีพงษ์ ประธานบริหารตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา นำหน้ากาหน้าอนามัย 9,600 ชิ้น พร้อมด้วยน้ำดื่ม 1,200 ขวด มามอบให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง เพื่อนำไป มอบช่วยเหลือ ประชาชน ในวิกฤต โควิด19 โดย มีนาย กิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต8 อำเภอสัตหีบ พันจ่าเอกวิษณุ โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารร่วมรับมอบ

นายมนัส มีพงษ์ ประธานบริหารตลาดน้ำ 4 ภาค กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานโควิด19 ระบาดหนักมาก จึงได้จัดหาหน้ากากอนามัย มามอบให้กับประชาชน ซึ่งอยากให้ประชาชนทุกคนได้รับอย่างทั่วถึง มีพอใช้เพราะต้องใช้หน้ากากอนามัยกันทุกวัน บางครอบครัวยากจน บางครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้สถานะการเงิน ต้องใช้อย่างจำกัด หน้ากากอนามัย มีความจำเป็นมากที่สุดในตอนนี้ และขอให้ประชาชน ระมัดระวังป้องกันตนเองให้ดีที่สุด

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายมนัส มีพงษ์ ประธานบริหารตลาดน้ำ 4 ภาค ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ กับนายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต8 ชลบุรี ในการเปิดครัวสนามองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ส่งอาหารให้ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ตามครัวเรือนในชุมชนอีกด้วย