เกษตรอำเภอบางละมุงแจกเมล็ดฟ้าทะลายโจร ให้ชาวบ้านปลูกป้องกันโควิด-19

นางสมปอง บำรุงวัตร เกษตรอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่า ตั้งแต่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โรคโควิด-19) ในระลอกแรก ทางเกษตรอำเภอบางละมุง ได้ทำแปลงสาธิต ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร และพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง อาทิ ขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา โหระพา รวมทั้งพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร มะกรูด มะนาว พริก ฯลฯ ในขณะนี้ สมุนไพรไทยถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโรคโควิด-19 และป้องกันการติดเชื้อและโรคไข้หวัดได้

นางสมปอง กล่าวอีกว่า แปลงสาธิตดังกล่าวเป็นแนวทางให้เกษตรกรและชาวบ้านได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติ พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรที่สนใจ รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ช่วยกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพร ซึ่งเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรค โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดกราโฟไลด์ ที่แพทย์ยืนยันแล้วว่าสามารถรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ และปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก หากทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพรไทย จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวเองและคนในครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได้ ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นี้ ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายและดีต่อสุขภาพ

เกษตรอำเภอบางละมุง ระบุอีกว่า ที่นี่เป็นแหล่งพันธุ์ต้นฟ้าทะลายโจรให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจมาขอแบ่งปันพืชพันธุ์ผักสวนครัวต่างๆ ไปเพาะปลูกได้ โดยเฉพาะเมล็ดฟ้าทะลายโจรที่มีความต้องการในขณะนี้ ประชาชนโดยทั่วไปสามารถมาติดต่อขอรับได้ที่เกษตรอำเภอบางละมุงในวันและเวลาราชการ