วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่นสิ่งแวดล้อม

ทต.หนองปลาไหล ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ผ่านระบบประชุมทางไกล เตรียมเดินหน้าจัดแสดงผลงาน

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (29 กรกฏาคม 2564) นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศฒนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกันนำเสนอข้อมูลในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ในด้านการตรวจเยี่ยมพื้นที่

ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้บริษัทเทสโก้ จำกัด ทำหน้าที่อำนวยการในการตรวจประเมิณผลงานในเชิงประจักษ์ระดับพื้นที่ ด้านการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ประจำปี 2563 ของคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลงานเชิงประจักษ์ในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนระดับพื้นที่ ประจำปี 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

ในการประเมินรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอรูปแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ๆ มีความหลากหลาย อาทิ การดำเนินการจัดทำหมอนหลอด ด้วยการนำหลอดที่ผ่านการใช้แล้วไปทำความสะอาดและนำไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆ และประกอบใส่หมอน กลายเป็นหมอนหลอด และนำใช้ในการลดอาการแผลกดทับในผู้ป่วย พบว่าสามารถลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ติดเตียงได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ ทางเทศบาลยังได้นำขยะเหลือใช้ไปผ่านขั้นตอนทางกระบวนการช่าง ผสมกับซีเมนต์ทำเป็นพื้นซีเมนต์ใช้เป็นถนนให้ประชาชนได้ใช้กันอย่างสะดวกสบายและแข็งแรงอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังมีการนำขยะรีไซเคิลต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในแปลงผักสวนครัว อาทิ เป็นกระถางปลูกต้นไม้ และปลูกผัก

ทั้งนี้หลังจากเทศบาลฯ ได้นำเสนอผลงานเด่นและนวตกรรมเสร็จสิ้น คณะอนุกรรมการได้ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะตามลำดับ
ศศิร์พัฒกรณ์ โรจนฤิทธิ์พิเชษฐ์ รายงาน