บางละมุงเข้ม! หลัง “ชลบุรี” ยกระดับเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ช่วงรอยต่อ เน้นคนในห้ามออก

ชลบุรี (20 ม.ค.2564)นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตั้งเต็นท์ประจำจุดตรวจ หรือจุดสกัด ในพื้นที่อำเภอบางละมุง บริเวณหน้าสำนักงานโครงการก่อสร้างทางหลวง ถนนหมายเลข 36 (ขาเข้าระยอง) ม.10 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ภายหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิม 10 จังหวัด เพิ่มอีก 3 จังหวัด “ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-อยุธยา” พร้อมกำหนด พื้นที่ควบคุมสูงสุด -พื้นที่ควบคุม –และพื้นที่เฝ้าระวังสูง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ด้านนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดให้มีการเข้มงวดในเรื่องการดำรงชีวิตของประชาชน ตลอดจนการเดินทางเข้าออกจังหวัดชลบุรี จะมีการตั้งด่านคัดกรองจำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองชลบุรี อ.พนัสนิคม อ.เกาะจันทร์ อ.ศรีราชา อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.บ้านบึง และ อ.หนองใหญ่ ในส่วนของอำเภอบางละมุงตั้งด่านคัดกรองที่บริเวณ หน้าสำนักงานโครงการก่อสร้างทางหลวง ถนนหมายเลข 36 (ขาเข้าระยอง) ม.10 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยจะคัดกรองคนในพื้นที่ไม่ให้เดินทางออกไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้โหลดแอพพลิเคชั่น “หยุดเชื้อเพื่อชาติ” พร้อมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย โดยนำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดด่านคัดกรอง จากนั้นจะต้องโหลดแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” อีกครั้งที่ด่านตรวจ จึงจะเดินทางผ่านได้ หากไม่สามารถโหลดแอพฯ “หยุดเชื้อเพื่อชาติได้ ให้ขอเอกสารรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ที่ว่าการอำเภอฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้จุดตรวจหรือจุดสกัดดังกล่าว ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำจุดตรวจจุดสกัด และบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ สภ.บางละมุง เจ้าหน้าที่ทหาร สาธารณสุขอำเภอบางละมุง สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี (สาขาบางละมุง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเป็น 3 ผลัด ๆ ละประมาณ 15 คน ตลอด 24 ชั่วโมง