+ศาสนา/วัฒนธรรม

วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เดินหน้าจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ระลึกถึงในหลวง ร.9 ทุกวันเสาร์

ที่ ศาลาการเปรียญวัดชัยมงคล พระอารามหลวง ( 21 ธันวาคม 2563 ) นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม2563 พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และนางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง โดยมีพระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง และรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี นำพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่ของวัดต่างๆ ในพื้นที่ และบรรดาข้าราชการ นักธุรกิจ รวมทั้งพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบางละมุง ประกอบพิธีดังกล่าว ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมาก

ตามที่รัฐบาล ได้ประสานงานร่วมกับทุกจังหวัด ในการเชิญชวนชาวพุทธ ร่วมกันสวดมนต์ ในทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ 7 พ.ย. – 5 ธ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 รวมทั้งยังเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในหลวง รัชกาลที่ 10 ซึ่งเมื่อกิจกรรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนดแล้ว แต่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม พิจารณาเห็นควรว่าให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า กอปรกับนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวชื่นชมในการจัดกิจกรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา

ดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้มีหนังสือเสนอมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการให้วัดทุกวัดทั่วประเทศที่มีความพร้อมในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวต่อไป อีกเป็นจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม, ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม และครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม ซึ่งทางวัดชัยมงคล พระอารามหลวง และจังหวัดชลบุรี มีความเห็นชอบร่วมกันให้ประกอบพิธีในเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2563 ยังจะมีขึ้นอีก 1 ครั้ง ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคมนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งสุดท้ายได้ ในเวลา 16.00 น. ที่ ศาลาการเปรียญวัดชัยมงคล พระอารามหลวงอย่างพร้อมเพรียงกัน