วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

PBTA ถามรัฐ ขอความชัดเจน ล็อกดาวน์ 14 วัน แต่ยังไร้มาตรการเยียวยา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกล่าสุด ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน กระทรวงสาธารณสุข จึงให้มีมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการทางสังคม ผ่านทาง ศบค.ออกข้อกำหนดการประกาศใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 14 วัน ในเรื่องมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป

นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ผลกระทบมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดตั้งแต่รอบแรก ผู้ประกอบการพยายามปรับธุรกิจเอาตัวรอด ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อมาโดยตลอด ที่ผ่านมาพยายามสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการการเยียวยาจากผลกระทบดังกล่าว แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

ทั้งนี้ การออกมาตรการต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของทางภาครัฐยังดูมีความทับซ้อนกัน ทำให้ผู้ประกอบการเองไม่สามารถมองเห็นทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคต แม้ผู้ประกอบการเองจะทำตามนโยบายต่างๆ แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือความชัดเจนของทางภาครัฐที่ต้องให้ผู้ประกอบการแน่ใจด้วยว่า จะมีแนวทางเยียวยาอย่างไร ในช่วงประกาศการล็อกดาวน์ 14 วัน และแนวทางหลังจากนั้นจะเป็นแบบไหน ผู้ประกอบการยังไม่สามารถรู้ได้

ในส่วนของภาคเอกชนเองได้นำเสนอโครงการพัทยามูฟออน เตรียมความพร้อมในการเปิดเมือง 1 ก.ย.64 ที่ต้องทำงานควบคู่กันไป อยากฝากไปยังภาครัฐว่าหากมีการออกมาตรการล็อกดาวน์อะไรก็ตาม ก็ควรมีความชัดเจนเรื่องของมาตรการเยียวช่วยเหลือด้วยว่าแนวทางที่จะให้กับผู้ประกอบการในเมืองท่องเที่ยวอย่างไรด้วย