-ศาสนา/วัฒนธรรม

สภาองค์กรชุมชนจัดกิจกรรมดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ปีที่ 11ส่งต่อความรู้การปลูกข้าว เล็งใช้เป็นจุดขายดึงเที่ยววิถีชุมชน

ที่บริเวณแปลงนาสาธิต ตำบลหนองปลาไหล นางอำไพ ศักดานุกุลจิต สไลวินสกี้ รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ โดยมีนายถนอมศักดิ์ ผาติเสนะ ประธานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และประธานสภาองค์กรชุมชน กล่าวต้อนรับ และมีตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

สำหรับกิจกรรมดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อนี้ ทางสภาองค์กรชุมชน ได้ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 11 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันการทำนาปลูกข้าว ซึ่งเป็นวิถีของพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวหนองปลาไหล นับวันยิ่งจะหาชมวิถีการทำนา และหาแนวทางเพื่อศึกษาการปลูกข้าวได้ยากมากขึ้น ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การทำนาน้อยลง ปัจจุบันพบว่าในตำบลหนองปลาไหลเหลือพื้นที่การทำนากว่า 100 ไร่เท่านั้น

ดังนั้นสภาองค์กรชุมชนและกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อขึ้น เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์วิถี วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าว จนกว่าจะได้เป็นข้าวสารให้ได้รับประทาน ด้วยรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม และความสามัคคี โดยในอนาคตทางกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเตรียมผลักดันกิจกรรม ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ให้เป็นจุดขายและจุดท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไป.