ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ การันตีลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮายพัทยาใต้ ผ่านมาตรฐาน ใช้เป็นที่ฝึกซ้อมได้

ที่ ลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยาในฐานะประธานตรวจรับมอบงานโครงการลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ พร้อมด้วย นายโกวิท ธิติรุ่งเรือง ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบมาตรฐานลานกีฬาเอ็กซ์ตรีม เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย กำหนด ก่อนเปิดให้ประชาชนและนักกีฬาได้ใช้ออกกำลังกายและฝึกซ้อมต่อไป

นายโกวิท ธิติรุ่งเรือง กล่าวถึงการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของลานกีฬาเอ็กตรีม ซึ่งเป็นหนึ่งลานกีฬาของโครงการลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ว่ามีการนำนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาทดสอบสนามแล้ว ได้มาตรฐานตามที่สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ สามารถใช้เป็นสนามฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาได้ และเป็นสนามที่ให้คนที่ชื่นชมกีฬาเอ็กตรีมมาเล่นผ่อนคลายออกำลังกายได้

ทั้งนี้หากมีการเปิดให้ใช้ลานกีฬากีฬาเอ็กตรีม ใต้สะพานแหลมบาลีฮาย นักกีฬาที่จะมาเล่นจะต้องมีการป้องกันตัวเอง ด้วยกีฬาเอ็กตรีมเป็นกีฬาที่ค่อยข้างจะเสี่ยง การเข้ามาในสนามของนักกีฬาทุกคนจะต้องมีการป้องกันตัวเองทุกครั้ง นอกจากนี้การเข้ามาใช้สนามกีฬาเอ็กตรีมจะมีข้อกำจัดต่างๆ ซึ่งทางสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย จัดทำร่างช้อกำหนดให้กับเมืองพัทยาแล้วทำป้ายปิดไว้ด้านหน้าสนาม นักกีฬาหรือประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการทุกคนหากยอมรับข้อกำหนดได้ และเข้ามาใช้สนามกีฬาดังกล่าวต้องปฏิบัติตามในทุกขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่น.