เมืองพัทยาลุยล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ “ตลาดใหม่นาเกลือ-ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ” หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

กรณีพบผู้ติเชื้อโควิด-19 ตลาดใหม่นาเกลือ ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ และตลาดอมรนคร จากการตรวจค้นหาคัดกรองเชิงรุก ทั้ง 3 ตลาด จำนวน 1,450 คน และพบผู้ติดเชื้อเบื้องต้น 37 ราย ส่งผลทำให้สาธารณสุขอำเภอบางละมุงประกาศปิดตลาดทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย ปิดตลาดใหม่นาเกลือ และตลาดอมรนคร เป็นเวลา 3 วัน ส่วนตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ปิด 1 วัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ก.ค.2564 นายมาโนช หนองใหญ่ พร้อมด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม รถฉีดน้ำ และอุปกรณ์ ทำความสะอาด มาทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในตลาดใหม่นาเกลือ ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ นอกจากนี้ทีมจิตอาสาเมืองพัทยายังได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วตลาด เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับประชานด้วยทั้ง 2 ตลาด มีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายเป็นจำนวนมาก

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา หลังจากพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจค้นหาเชิงรุกทั้ง 2 ตลาดที่เมืองพัทยาดำเนินการ สาธารณสุขอำเภอบางละมุงได้ประกาศให้ปิดตลาด เพื่อกักตัวผู้ค้าที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในตลาดเป็นเวลา 14 วัน พร้อมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยต่อไป ซึ่งปัญหาหลัก ๆ ส่วนใหญ่ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มด้วยประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อมักจะไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่จะมีการกักตัวเองอยู่ที่บ้านจนกระทั่งติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว

ทั้งนี้หลังการตรวจค้นหาเชิงรุกและพบผู้ติดเชื้อและทำการรักษาแล้วทั้ง 3 ตลาด ขณะนี้เมืองพัทยาและสาธารณสุขอำเภอบางละมุงจะนำผู้ค้าทั้ง 3 ตลาดที่เป็นคนไทย ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อปูพรมสร้างภูมิคุ้มกัน เนื่องจากตลาดเป็นแหล่งที่มีประชาชนเดินทางมา โอกาสการติดเชื้อจึงมีสูงการฉีดวัคซีนจึงเป็นการป้องกันในเบื้อต้นพร้อมมาตรการป้องกันของ ศบค.กำหนด ทั้งสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและล้างมือย่อย ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนทุกคนตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง.