+กีฬา

สมาคมแล่นใบ ร่วม ปตท.สผ.เก็บขยะแนวชายหาดและท้องทะเล

ชลบุรี (19 ก.ย.2563) พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน กิจกรรมแล่นใบรักษ์ทะเลไทย ณ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ โดยมี นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตชายฝั่ง-ประเทศไทย กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารนักแล่นใบเยาวชน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่นักกีฬา สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. จากชมรมเรือใบ และชมรมดำน้ำ กว่า 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้สอดคล้องกับโครงการ Clean Seas ของ UN Environment ซึ่งสหพันธ์เรือใบโลกได้รณรงค์ให้ชาติสมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดและในทะเล ผ่านการแข่งขันเรือใบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เป็นหนึ่งในกิจกรรม “35 ความดี 35 ปี ปตท.สผ.” ในโอกาสวันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup Day) โดยเราได้ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ชมรมเรือใบ และชมรมดำน้ำ สำหรับการจัดกิจกรรม แล่นใบรักษ์ทะเลไทย เป็นการสร้างความตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความสะอาดของทะเลและเกาะต่าง ๆ ซึ่งเปรียบเหมือนบ้านของนักแล่นใบ และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับนักกีฬาแล่นใบรุ่นน้อง

กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า 50 คน ออกเดินทางจากศูนย์สมุทรกีฬา ด้วยเรือยาง มุ่งหน้าสู่เกาะหมู ภายในพื้นที่อ่าวสัตหีบ เป็นระยะทางประมาณ 4.3 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันเก็บขยะและพลาสติก บนเกาะหมู และบริเวณแนวชายฝั่งอ่าวดงตาล เพื่อนำมาขึ้นมามอบให้เทศบาลในพื้นที่นำไปคัดแยกและกำจัดทิ้งต่อไป.