วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

ทต.หนองปลาไหล MOU หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ฯ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีศักยภาพ

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.64 มีพิธีบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างเทศบาลตำบลหนองปลาไหล กับหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา โดย นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับนายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ ประธานหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ฯ พัทยา เพื่อดำเนินงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการบริการอย่างครอบคลุม ที่ได้มาตรฐานอย่างทันท่วงที ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

ทั้ง 2 ฝ่าย มีความเห็นร่วมกันในการกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ดังนี้ 1.เทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดตั้งและจัดหา ตลอดจนประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพ

2.หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ฯ พัทยา สนับสนุนการปฏิบัติการ และชุดปฏิบัติการต่างๆ ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนดโดยให้มีหน้าที่ในการส่งผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามที่ศูนย์สั่งการโรงพยาบาลชลบุรีกำหนด ทั้ง 2 ฝ่ายยินดีดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหลให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป