วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชน

คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี สั่งปิด 2 แคมป์คนงานก่อสร้างหมู่บ้านดัง ย่านหนองปรือ บางละมุง

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งที่ 40/2564 ให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการศุภาลัยวิลล์ พัทยา-มอเตอร์เวย์ ถนนชัยพรวิถี 21 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดังนี้

1. ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างของ “บริษัทเรือนชาญ คอนสตรัคชั่น จำกัด”

2. ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างของ “บริษัทพรเจริญก่อสร้างจำกัด”

3.ให้เจ้าของ หรือผู้ประกอบการ หรือคนงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่หรือสถานที่ประกอบการตามข้อ 1 และ 2 ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่กำหนดโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564