วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19กองทัพเรือชุมชน

ทร.สั่งคุมเข้ม หยุดการแพร่เชื้อในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

กองทัพเรือโดย ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการมอบให้ กองยุทธการและการข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลและระดมสรรพกำลัง เข้าร่วมบูรณาการ ในการปฏิบัติการคุมเข้มโรคติดเชื้อโควิค -19 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ในอำเภอสัตหีบ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่สัตหีบ ซึ่งการปฏิบัติที่ผ่านมา ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ร่วมประชุมในการควบคุมการหยุดเชื้อโควิด -19 เป็นการเร่งด่วน เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ โดยได้มีการหารือร่วมกันระหว่างฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ และจังหวัดชลบุรี และได้มีการออกคำสั่งของจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ทุกภาคส่วนบูรณาการ ในการปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถหยุดเชื้อโควิค 19 ได้โดยเร็ว

สำหรับการปฏิบัติที่ผ่านมา ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดให้การสนับสนุนกำลังพลและสรรพกำลัง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ และอำเภอสัตหีบ ดังนี้

1. จัดกำลังพลเข้าร่วมการตรวจเชิงรุกทั้งหมดกว่า 1,000 ราย เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อ

2. สนับสนุนรถขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ ลำเลียงผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 และโรงพยาบาลสนาม ตามการพิจารณาของสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

3. ผู้ที่เข้ารับการตรวจเชื้อแล้วไม่พบเชื้อ ได้ประสานกับ โรงพยาบาลสัตหีบ กม. 10 เพื่อทำการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความเชื่อมั่น ให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์และ กวดขัน ให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T คือ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และติดตั้งแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ หมอชนะ

5. ให้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ตลาดสัตหีบ และบริเวณใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน เป็นต้นมา

6.จัดกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ ล้างทำความสะอาดตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 23 มิถุนายน

7. ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมปฏิบัติการหยุดเชื้อ ตามแนวทางที่กองทัพเรือกำหนด โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ได้บูรณาการในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ร่วมกับอำเภอสัตหีบ สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ โดยมุ่งหวังเพื่อให้พื้นที่สัตหีบ กลับคืนสู่สภาวะปกติ โดยเร็วที่สุด