รอง ผวจ.ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ ยืนยันเตรียมพร้อมทุกด้าน

ที่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต.เกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23มิ.ย.2564 นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (ด้านเวชกรรมป้องกัน) แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี และคณะทีมสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าในโรงพยาบาลสนาม

สืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลหลัก จำเป็นต้องรักษาผู้ป่วยด้านอื่น ๆ ด้วย และมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลสนามจึงต้องรับผู้ที่ติดเชื้อเข้ากักตัวดูอาการ

สำหรับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ เป็นอีก 1 โรงพยาบาลสนาม ที่นับได้ว่ารองรับผู้ติดเชื้อได้มากอีกหนึ่งแห่ง ในหลายๆ โรงพยาบาลสนามในจังหวัดชลบุรี ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ มีจำนวน 5 อาคาร ประกอบด้วย อาคารอำนวยการสำหรับเจ้าหน้าที่ 1 อาคาร และ อาคารรับผู้ป่วย 4 อาคาร สามารถรับผู้ป่วยสูงสุด จำนวน 320 เตียง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ทางจังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในจังหวัดชลบุรี ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดตั้งโรงพยาบาลเพื่อรับผู้ป่วย โควิด 19 เป็นโรงพยาบาลสนาม 5 แห่ง 828 เตียง โรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวมแล้ว 37 แห่ง รวม 1,161 เตียง Hospitel 10 แห่ง 1,201 เตียง รวมเตียงที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน รองรับได้ จำนวน 3,190 เตียง ใช้ไปแล้ว 1,256 เตียง คิดเป็น 39 เปอร์เซ็นต์ คงเหลือ 1,934 เตียง คิดเป็น 61 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเครื่องช่วยหายใจ มีทั้งหมด 97 เครื่อง ใช้ไป 59 เครื่อง คงเหลือ 38 เครื่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ขอให้พี่น้องชาวชลบุรีสบายใจได้ทางจังหวัด ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือไว้ทุกด้าน ขอให้พี่น้องประชาชนชาวชลบุรี ทำตามมาตรการ หมั่นล้างมือ แมสต้องสรวมทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน ไม่ไปที่สุ่มเสี่ยง และร่วมใจฉีดวัคซีน.