คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี สั่งปิด “ตลาดใหม่ชลบุรี –ตลาดเช้าสัตหีบ” หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ออกคำสั่งที่ 39/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ดังนี้

1.ให้ปิดสถานประกอบกิจการ “ตลาดใหม่ชลบุรี “ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2564 – 7 กรกฎาคม 2564 และให้สถานประกอบกิจการ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานประกอบกิจการพื้นที่ดังกล่าวทุกคน ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด

2 .ให้ปิดสถานประกอบกิจการ “ตลาดเช้าสัตหีบและสถานประกอบการโดยรอบตลาดดังกล่าว” ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 – 4 กรกฎาคม 2564 และให้สถานประกอบกิจการรวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานประกอบกิจการพื้นที่ดังกล่าวทุกคน ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
สามารถดาวน์โหลดคำสั่ง https://www.chonburipr.net/attachments/download/…