+ภาพข่าว

ศาลแขวงพัทยา แจกถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ชุมชนกอไผ่ ตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ที่บริเวณที่ทำการชุมชนกอไผ่ (17 มิถุนายน 2564) นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนกอไผ่ นำคณะกรรมการชุมนและประชาชนในชุมชนให้การต้อนรับ นายชัยณรงค์ มงคลสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพัทยา และนายไพโรจน์ ประวัติเลิศอุดม ประธานผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพัทยา ร่วมแจกถุงยังชีพ 100 ชุด แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ชุมชนกอไผ่

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ศาลแขวงพัทยาร่วมกับคณะผู้ประนีประนอมประจำศาล ร่วมกันจัดขึ้น ตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน เพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสแก่ผู้ที่ยากไร้ในพื้นที่ให้ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งผู้ที่มารับถุงยังชีพในครั้งนี้ ได้ผ่านการคัดกรองมาจากชุมชนว่าเป็นบุคคลยากจนจริง

นอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคที่ทางคณะนำมามอบให้แล้ว ยังมีอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ลล้างมือ และยาสามัญประจำบ้าน มอบแก่ทุกคนด้วย