ศรชล.บูณาการหน่วยงานปลูกหญ้าทะเล 6,500 ต้น สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล

ที่บริเวณชายฝั่งทิศตะวันตกของเกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2564 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชุมพร (ศรชล.จว.ชพ.) โดย น.อ.กิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รอง ผอ.ศรชล.จว.ชพ. และ น.อ.เด่นชัย ควรกล้า หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดชุมพร (ศคท.จว.ชพ.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร และชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ รวม 32 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล จากการเพาะเมล็ด จำนวน 6,500 ต้น ซึ่งเป็นหญ้าทะเลชนิดหญ้าคาทะเล ที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์มาจากเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำมาเพาะพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร

เมื่อต้นกล้าอายุ 20 วัน จึงได้นำไปปลูกบริเวณชายฝั่งทิศตะวันตกของเกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อสงวนรักษาพืชพันธุ์และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล ในการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย เพาะพันธุ์วางไข่ เลี้ยงตัววัยอ่อนของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งช่วยบำบัดของเสียในทะเล และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ที่สำคัญในอนาคต ต่อไปอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ศรชล.ภาค 1