วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+EECเศรษฐกิจ

EEC ชูโครงการ Old Town นาเกลือ ผลักดันเป็นตลาดอาหารทะเลอาเซียน เล็งหานักลงทุนร่วม

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-Eastern Economic Corridor) พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ หรือ Old Town นาเกลือ โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนบริษัทที่ปรึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า เมืองพัทยานำเสนอโครงการภายใต้ Neo Pattaya ซึ่งมีด้วยกัน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1.Old Town นาเกลือ เพื่อพัฒนาตลาดลานโพธิ์เชื่อมโยงชุมชนประมงและป่าชายเลนผืนสุดท้าย เพื่อเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเหนือ-ใต้และหาดจอมเทียน ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

3.พัฒนาบริเวณท่าเรือพัทยาใต้และเขาพัทยาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่หรือ New CBD 4.ก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางกีฬาส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับสากล และ 5. Neo เกาะล้าน พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว โครงข่ายถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นเกาะล้านโฉมใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ง 5 โครงการของ Neo Pattaya ทางEECได้รับเข้าแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมมีการผลักดันงบประมาณและเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปทั้ง 5 โครงการ

ส่วนโครงการ Old Town นาเกลือ เพื่อพัฒนาตลาดลานโพธิ์เชื่อมโยงชุมชนประมงและป่าชายเลนผืนสุดท้าย เพื่อเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน ทางEEC ได้มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญร่วมออกแบบคอนเซ็ปท์ในการยกระดับลานโพธิ์นาเกลือเป็นตลาดอาหารทะเลต้นๆ ของอาเซียน ซึ่งในส่วนของการลงทุนนั้นกรณีดังกล่าวรัฐบาลช่วยเรื่องการลงทุนในบางเรื่องเท่านั้น การลงทุนส่วนใหญ่จะมีการให้นักลงทุนมาลงทุน ทั้งนี้เบื้องต้นจะมองหานักลงทุนในพื้นที่มาร่วมลงทุน โดยจะมีเมืองพัทยาและEEC ช่วยประคองโครงการในเรื่องของการลงทุน ส่วนผู้ประกอบการที่ค้าขายในตลาดลานโพธิ์นาเกลือนั้นจะมีการดูแลยกระดับการค้าขายให้ดีขึ้นและจะมีรายได้จาการค้าขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง 3 เท่า หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ

นอกจากนี้จะยังคงเอกลักษณ์ของตลาดลานโพธิ์เอาไว้ ทั้งประมงพื้นที่บ้าน วิถีชีวิตคนในชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าปลายปี2564จะได้นักลงทุน ก่อนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ ขณะนี้ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ การลงทุน ดำเนินการเสร็จแล้ว หลังจากนี้จะมีการออกแบบรายละเอียดรูปแบบการผสมสานเรื่องราวความเป็นมาของลานโพธิ์นาเกลือควบคู่กับการดำเนินการในรูปแบบใหม่ ภายใต้การดำเนินการของกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สิ่งที่คนพัทยา-นาเกลือจะได้รับจากโครงการ Old Town นาเกลือ ถือเป็นโครงการที่เมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักทั้งการค้าและการลงทุนของ EEC หากโครงการนี้สำเร็จเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยเน้นวิถีชีวิตเรื่องราวที่จะมีการผสมผสานออกมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง Old Town นาเกลือ ที่จะเรื่องราวของเมืองเก่า ชุมชนประมงพื้นบ้าน ตลาดปลา และศูนย์ค้าขายสินค้าพื้นบ้าน รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของคนพัทยาและนาเกลือเพิ่มขึ้นไปต่ำกว่าเป็น 3 เท่าจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดย Old Town นาเกลือ จะเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ที่สำคัญของเมืองพัทยาโดยจะคงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เรื่องราวของลานโพธ์นาเกลือเอาไว้ในการเป็นพื้นที่ฐานของการพัฒนาพื้นให้เป้นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

นายสนธยา กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธ์ นาเกลือ คณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอำเภอ(กบอ.) เห็นชอบให้เมืองพัทยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ดำเนินโครงการฯ ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการเป็นตลาดอาหารทะเลชั้นนำ เชื่อมโยงกับการพัฒนาตามโครงการ NEO PATTAYA ของเมืองพัทยาเป็นโครงการนำร่องในเบื้องต้น โดยการร่วมทุนกับภาคเอกชน เพื่อขยายผลสู่การจัดตั้งเขตส่งเสริมพิเศษในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ โดยนำเทคโนโลยี 5 G มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัยให้ชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมและมลภาวะตามโมเดล BCG โดยจะแบ่งพื้นที่การดำเนินโครงการออกเป็น 3 โซน คือ 1.โซนSeaside บนพื้นที่ 3,417 ตารางเมตร 2.โซน Old Town Market บนพื้นที่ 1,330 ตารางเมตร และโซน3.The Square บนพื้นที่ 2,401 ตารางเมตร.