วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+ชุมชนตำรวจ

ตำรวจสัตหีบ ทำ MOU ชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

(ชลบุรี:สัตหีบ) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2564 นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบ นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรี เขต 8 พระครูเกษม กิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต (วัดบางเสร่นอก) นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายก ทต.บางเสร่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำชุมชน เข้าร่วมในพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ณ วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบ กล่าวว่าการทำ MOU โครงการชุมชนยั่งยืนนั้น ด้วยปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ ทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน แบบยั่งยืน ครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่เข้าไปสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจหาผู้เสพในชุมชน เข้าเอกซเรย์พื้นที่แบบ 100 เปอร์เซ็นต์

ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTX และค้นหาปัญหา การแก้ปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการดำเนินการส่งมอบพื้นที่แล้ว จะประกาศเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความภาคภูมิใจของสังคม ชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในหมู่บ้านชุมชน ของตนเองให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ผกก.สภ.สัตหีบ กล่าวอีกว่าในพื้นที่ สภ.สัตหีบ อ.สัตหีบ นั้นได้จัดโครงการนำร่องที่ ต.บางเสร่ เป็นตำบลแรก ที่มีประชาชนกว่า 12,000 คน ทางเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ติดตามผลระยะเวลา 3 เดือน เพื่อนำกลุ่มผู้ที่ติดสารเสพติด มาเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูต่อไป.