+covid-19ชุมชนสาธารณสุข

สภาเมืองพัทยา ให้กำลังใจบุคลากรรพ.เมืองพัทยา จัดฉีดวัคซีนกันโควิด-19 ลั่นพร้อมจัดหาวัคซีนทางเลือก

นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมือง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งเป็น 1 ใน 5 จุดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา และบุคลากรด่านหน้า ที่รับบริการฉีดวัคซีนโควิดซิโนแวค เข็ม 2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

นายอนันต์ กล่าวว่า สำหรับการตรวจเยี่ยมการจัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับชาวพัทยา เข็ม 2 ที่ โรงพยาบาลเมืองพัทยาในครั้งนี้ของคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา เพื่อให้กำลังใจกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มาให้บริการอีกทั้งเพื่อให้กำลังประชาชนที่เข้ารับวัคซีน ซึ่งทางสภาเมืองพัทยาหวังเป็นยิ่งว่าจะต้องจัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบ 70%ของประชากรในเขตพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อหวังจะได้มีโอกาสเปิดเมือง เหมือนกับจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ยังเป็นการรับฟังปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอ สภาเมืองพัทยาพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน ทั้งนี้ต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐเรื่องให้ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างไร นอกจากนี้ทางสมาชิกได้สอบถามกับทีมแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยาเกี่ยวกับวัคซีนไม่เพียงพอ จะมีการบริหารจัดการในรูปแบบไหน จะมีการจัดหาวัคซีนทางเลือกเข้ามาได้หรือไม่ ทั้งวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน วัคซีนโมเดอร์นา และวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งมีราคา 1 เข็ม ไม่เกิน 900 บาท.