-บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยา จับมือ บ.โตโยต้า เดินหน้านำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า

หลังจากที่เมืองพัทยาได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างเมืองพัทยากับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบในการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์

ต่อมาเมื่อ 23 ก.พ. 64 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกรรประชุมหารือความคืบหน้าการนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา พร้อมด้วย นายพิชิต พงษ์ประเสริฐ หัวหน้าทีมธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายธวัช เผือกบุนนาค ประธานสหกรณ์เดินรถสองแถวพัทยา ตัวแทนบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2564 จะนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 10 คัน มาทดลองขับเคลื่อน ในพื้นที่สาธารณะในเมืองพัทยาและเกาะล้าน และในช่วงปลายปี 2564 จะมีการนำรถสาธารณะหรือรถสองแถว มาทดลองวิ่ง จำนวน 5 คัน พร้อมยังหารือเกี่ยวกับสถานีติดตั้งที่ชาร์ทรถพลังงานไฟฟ้า ทั้งในส่วนของรถยนต์สาธารณะหรือรถสองแถว และรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งเบื้องต้นเสนอพื้นที่บริเวณถนนอรรถจินดา และบริเวณที่ทำการสหกรณ์เดินรถสองแถว ตรงข้ามบ้านสุขาวดี เป็นที่ตั้งสถานีชาร์ทรถไฟฟ้า

ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องยุทธศาสตร์ทางด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติเช่นเดียวกัน ทั้งนี้การดำเนินการเป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและภาคเอกชน ในการที่จะนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้ามาทดลองวิ่งในเขตเมืองพัทยา เพื่อดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ด้วยการจัดการแบบถูกวิธีและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ทั้งยังเป็นการรองรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการเสนอให้มีการนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า มาใช้ในส่วนการของงานบริการสาธารณะ ให้แก่สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย รวมไปถึงการนำมาใช้งานสายตรวจพื้นที่ต่างๆของเมืองพัทยา ในโครงการตู้ฟ้าทลายโจร ซึ่งอยู่ตามชุมชน โดยจะเป็นโครงการนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้าที่จะทำร่วมกันระหว่างเมืองพัทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคเอกชนต่อไป