หนุนสร้างอาคารจอดรถ ตลาดลานโพธิ์ อำนวยความสะดวก ลดปัญหาการจราจรแออัด

หลังจากที่เมืองพัทยา จะดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่บริเวณตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ซึ่งเป็นอาคารจอดรถขนาด 5 ชั้นไม่รวมดาดฟ้า บนเนื้อที่ 3,800 ตารางเมตร ซึ่งสามารถจอดรถได้ทั้งหมด 239 คัน โดยจะผลิตคาร์บอนมอนอกไซด์เพียง 0.48 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 34.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) นั้น

ต่อมา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบความความคิดเห็นผู้ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยบริเวณตลาดลานโพธิ์นาเกลือเกี่ยวกับกรดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของเมืองพัทยานั้น นายบอย พรมมิ อายุ 33 ปี พ่อค้าร้านเจ๊หลอด บริการปิ้ง -ยาง ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ เปิดเผยว่า ตัวเองได้มาค้าขายบริเวณตลาดลานโพธาเกลือมานานกว่า 20 ปี ที่ผ่านตลาดลานโพธิ์ประสบปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อสิ้นค้าที่ตลาดเป็นอย่างมาก ทำให้ช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดต่อเนื่อง การจราจรในพื้นโดยรอบตลาดติดขัด ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องวนไปหาที่จอดรถไกล ทั้งนี้หากเมืองพัทยาจะมีโครงการก่อสร้างที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมองว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เพื่อให้คนที่มาใช้บริการในตลาดได้มีที่จอดรถเพียงพอลดปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากปัจจุบันตลาดลาดลานโพธิ์ ช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการซื้อสิ้นค้า อาหารทะเลเป็นจำนวนมาก

หากไม่มีที่จอดรถไว้บริการนักท่องเที่ยวปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงวันหยุดจะเกิดขึ้นเป็นอย่านี้ต่อไป นักท่องเที่ยวมาใช้บริการในตลาดจะน้อยลง ด้วยต้องจอดรถไกล อีกทั้งอยากให้เมืองพัทยาจัดทำป้ายบอกทางเข้าตลาดลานโพธิ์ติดบริเวณถนนสุขุมวิทให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยนักท่องเที่ยวบ้างคนไม่รู้จักแต่อยากมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดจะได้มาถูก

ขณะที่ ผู้ค้าอาหารทะเลแห้ง ของฝาก ร้านน้องพิม เปิดเผยว่า หากมีการก่อสร้างอาคารที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดลานโพธิ์นั้นมองว่าเป็นโครงการที่ดี จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ซึ่งปัจจุบันลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อสิ้นค้าภายในตลาดต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันเรื่องไม่มีที่จอดรถรองรับ และต้องไปจอดที่เอกชนเสียงเงินค่าจอด และต้องเดินใกล้ ตัวเองในฐานผู้ค้าก็เห็นใจลูกค้าเช่นกันที่ต้องหาที่จอดรถยาก หากมีที่จอดรถลูกค้าก็จะมาใช้บริการมากขึ้นและค้าขายก็จะดีขึ้น หากเมืองพัทยาจะสร้างที่จอดรถให้กับลูกค้ามองว่าดี เนื่องจากเมืองท่องเที่ยวควรจะมีที่จอดรถให้ลูกค้านานแล้ว

ด้านนายบุญชู จันทร์น้ำสร้าง อายุ 53 ปี ผู้จับจ่ายสินค้าในตลาดลานโพธิ์นาเกลือ เปิดเผยว่า ปกติมาซื้อสินค้าที่ตลาดลานโพธิ์เป็นประจำเดือนละ 21 ครั้ง ทุกครัง้ที่มาต้องวนหาที่จอดรถหลายรอบบ้างครั้งต้องไปจอดไกล ๆแล้วเดินมาซื้อสินค้า ซึ่งหากเมืองพัทยาจะสร้างที่จอดรดบริเวณตลาดลานโพธินาเกลือนั้นมองว่าเป็นโครงการที่ดี เนื่องจากตลาดลานโพธิ์นั้นหาที่จอดรถลำบากมาก