+กองทัพเรือภาพข่าว

ศรชล.ร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งกุลาดำ-ปูม้า -ปลูกต้นโกงกาง สร้างประมงยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 เวลา 14.00 น.อ.จเร โฉมเฉลา รอง ผอ.ศรชล.จว.จบ. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างความสมดุลย์ธรรมชาติ โดยมี นายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ร่วมกับ สมาคมประมงพื้นบ้านคลองหก สมาคมประมงพื้นบ้านปากน้ำแหลมสิงห์ กอ.รมน.จว.จบ. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ณ ชายฝั่งบ้านคลองหก ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยได้ปล่อยกุ้งกุลาดำจำนวน 150,000 ตัว ปูม้าจำนวน 55,000 ตัว และปลูกต้นโกงกางจำนวน 400 ต้น

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการประมงอย่างยั่งยืน
ภาพ/ข่าว ศรชล.ภาค 1