ทุกภาคส่วนให้การต้อนรับนายอำเภอสัตหีบคนใหม่

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2564 ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสัตหีบ นำโดย นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสร่ นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบ และ นายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมกันมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกให้การต้อนรับ นายกิตติพงษ์ กิติคุณ ในโอกาสมารับตำแหน่งนายอำเภอสัตหีบคนใหม่ และเดินทางมาเปิดงานกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

สืบเนื่องจาก กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ให้ นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี ไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เดือน พ.ย. 63 ทำให้อำเภอสัตหีบไม่มีนายอำเภอมานานกว่า 6 เดือน จนล่าสุดมีคำสั่งให้ นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอบ่อทอง จ.ชลบุรี มาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติ นายกิตติพงษ์ กิติคุณ อายุ 43 ปี ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฯ ประวัติการรับราชการ โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 70 พ.ศ.2561 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พ.ศ. 2562 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว พ.ศ.2563 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ บ่อทอง จ.ชลบุรี และปัจจุบันได้มารับตำแหน่งนายอำเภอ สัตหีบ (ระดับอำนวยการสูง) จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564